Categorie: Kolom
Publicatiedatum: november 11, 2019

Samen kom je verder

Samen kom je verder

Op 1 oktober was het twee jaar geleden dat ik als consultant sierteelt aan de slag ging bij Koppert. In die periode zijn grote stappen voorwaarts gezet. Dat bleek vorige week ook weer, tijdens de informatiemiddag die Koppert organiseerde voor chrysantentelers.

Deze middag draaide om het programma met geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in chrysant. Het delen van informatie en ervaringen stond hierbij centraal, om zo de kennis op het gebied van IPM naar een hoger plan te tillen. Het gewasteam Chrysant van Koppert praatte de telers bij over de resultaten die dit jaar zijn behaald als het gaat om de hoofdplagen in chrysant: trips, spint, rups, mineervlieg en wants. Ook werd een doorkijk gemaakt naar 2020. Daarnaast gaven twee Koppert-specialisten een presentatie. Hierbij werd ingezoomd op resultaten van proeven gericht op de relatie tussen plantweerbaarheid, bodemgezondheid en plaagdruk en de kansen op dit vlak voor chrysantentelers. Verder werd ingegaan op het belang van een goede verpakking en de uitdagingen die er wat dit betreft liggen op het vlak van duurzaamheid.

Tijdens de middag werd ook duidelijk dat de meeste telers trips vandaag de dag prima onder de duim kunnen houden met behulp van IPM. Dit werd enkele jaren geleden bijna voor onmogelijk gehouden. Maar sinds meer telers zijn gaan werken met het wekelijks inzetten van MontdoMite door middel van de Airobug, en de hoeveelheid chemie hebben gereduceerd, is trips geen groot probleem meer. Hét bewijs dat er enorm veel mogelijk is met IPM. Maar vooral ook dat de intensieve samenwerking tussen Koppert, telers en distribiteurs veel oplevert. Het is dus zeker interessant om te kijken hoe we deze aanpak ook op andere terreinen kunnen verzilveren!

Een grote winst is daarnaast dat de houding van chrysantentelers de laatste jaren duidelijk veranderd is. Geïnspireerd en gemotiveerd door Koppert zijn zij actief aan de slag gegaan met IPM; steeds meer ondernemers vinden het leuk om zelf te scouten en hiervan te leren, om zo steeds meer te besparen op chemie. Sowieso kijken telers nu eerst naar andere opties, voordat ze naar chemische middelen grijpen. Kortom: ondernemers zijn echt bereid om dingen anders te doen. En de praktijk toont ook aan dat telers die het roer rigoureus om durven gooien het verst komen.

Maar er liggen nog steeds uitdagingen. Nu trips redelijk goed onder controle is, zien we bijvoorbeeld dat andere plagen - onder meer wantsen en rupsen - meer aandacht vragen. Dat heeft ook te maken met het feit dat het middelenpakket steeds smaller wordt. Doorgaan op de ingeslagen weg, en samen de schouders zetten onder IPM, is daarom een must. Het feit dat we de afgelopen jaren al zoveel hebben weten te bereiken, geeft hierbij vertrouwen voor de toekomst. Samen kom je verder; dat is wederom gebleken!

Hulp nodig?