Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 15, 2016

Plagen en natuurlijke vijanden in de hoofdrol

Koppert Biological Systems introduceert nieuw High Definition materiaal met de belangrijkste plagen en bestrijders uit de tuinbouw in de hoofdrol. De video’s laten zien hoe plagen zich ontwikkelen en hoe natuurlijke vijanden te werk gaan om deze te bestrijden.

De natuur is een fascinerende wereld. Als het gaat om bestrijding door insecten en mijten is niet alles met het blote oog goed zichtbaar. Koppert ontwikkelt HD filmmateriaal van de meest voorkomende plagen en een aantal van hun natuurlijke vijanden.

De nieuwe video’s zijn bedoeld voor telers, adviseurs, universiteiten en geïnteresseerden in duurzame oplossingen voor de productie van voedsel en bloemen. Het is belangrijk dat mensen zich meer bewust worden van de natuurlijke oplossingen die er zijn voor plagen in de tuinbouw en dat chemie dus niet altijd nodig is.

In totaal worden 23 films ontwikkeld waarin onder andere de volgende plagen aan bod komen: witte vlieg, spint, luis, trips, wolluis, mineervlieg, taxuskever en Tuta absoluta.

Op dit moment zijn de Engelstalige video’s van witte vlieg en een aantal natuurlijke vijanden beschikbaar:

Levenscyclus van witte vlieg

Macrolophus pygmaeus

Encarsia formosa

Amblyseius swirskii

De komende weken worden de andere plagen en bestrijders toegevoegd aan het Youtube kanaal en Vimeo account van Koppert Biological Systems. Afhankelijk van de aanvragen zullen de video’s ook in andere talen beschikbaar worden gesteld.