Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 11, 2017

Montdo-Mite zet stevig de rem op trips in chrysant

Peter Huisman: “De druk was hoog, maar de aantasting door trips ging omlaag. Dat waren we niet gewend.”

Het lukte Huisman Chrysanten steeds weer om hun Bonita’s vrij van trips aan de veiling te krijgen, maar het was altijd wel een erg zwaar gevecht. Sinds het bedrijf Montdo-Mite van Koppert gebruikt, heeft trips een stuk minder te vertellen.

Huisman Chrysanten teelt aan de Lange Kruisweg in Maasdijk op 4,8 hectare troschrysanten. Hun witte, gevuldbloemige cultivar Bonita is bovengemiddeld gevoelig voor trips. “We hielden de trips er alleen onder met een hele zware aanpak. Twee of drie keer per week spoten we met alle mogelijke middelen”, vertelt Peter Huisman. “Op die manier lukte het om onze chrysanten vrij van trips aan de veiling te krijgen. Maar het was altijd wel een heel gevecht. En er zat natuurlijk geen vooruitgang in.”

Hoge druk, hoge dosering

Het afgelopen voorjaar deed het bedrijf van de broers Peter en Edwin Huisman een proef met het nieuwe Koppert product Montdo-Mite, de roofmijt Transeius montdorensis. De aanpak bij Huisman Chrysanten stoelt niet alleen op Montdo-Mite. In de eerste week na het poten werden aaltjes ingezet, twee maal per week, en dat drie weken lang, bij elkaar zes behandelingen. Op dag 5 na het poten werd Transeius montdorensis voor de eerste maal uitgezet. “Omdat de druk van trips hoog was, kozen wij in overleg met onze begeleider Tom Konijn van Horticoop voor een hoge dosering: elke week 400 exemplaren Montdorensis per vierkante meter, zes weken lang, plus voermijten om de populatie van de roofmijt op een hoog niveau te houden. Daarna hebben we nog één maal voermijten uitgestrooid.”

“Resultaten zeer positief”

Begin juli noemt Peter Huisman de resultaten zeer positief: “In de vakken waar Transeius montdorensis is uitgezet, hebben we tot en met week 26 niet meer hoeven te spuiten. Er zijn natuurlijk altijd tripsen te vinden, maar we hebben geen vraatschade gezien, niet aan het blad en niet aan de kop. Terwijl de druk hoog was, ging de aantasting omlaag. Dat waren we niet gewend, het was een nieuwe ervaring! Het effect van Montdorensis is groter dan we van andere roofmijten hebben gezien.” Een nevenvoordeel van Transeius montdorensis is dat deze roofmijt ook spint en witte vlieg aanpakt. Het komt de ontwikkeling van zijn populatie alleen maar ten goede. Twee maal werden de resultaten bij Koppert gecontroleerd met spoelmonsters. Zij bevestigden dat de besmetting met trips sterk terugliep. “Dat is overigens een groot voordeel van Koppert. Vroeger had je alleen de vangplaattellingen. Met het onderzoek aan spoelmonsters hebben we er een extra instrument bij.”