Categorie: Artikel
Publicatiedatum: oktober 13, 2015

Maak preventief plan tegen tabakswittevlieg

De laatste weken stromen meldingen over de tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) binnen. In de tomatenteelt betreft het in veel gevallen een gemengde populatie van de tabakswittevlieg en de kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum).

De twee soorten zijn onder meer te onderscheiden aan de plek in het gewas waar zij zich ophouden. De tabakswittevlieg is op alle delen van de plant te vinden, de kaswittevlieg daarentegen alleen in de jonge groeipunten. Er zijn ook uiterlijke verschillen, maar deze zijn moeilijk waar te nemen.

Uw consultant kan de verschillen waarnemen en u vertellen of u met één van de twee of met beide plaaginsecten te maken heeft. Maak samen met hem of haar een plan om de witte vlieg preventief de kop in te drukken.

Een maatregel die in een dergelijk plan niet mag ontbreken, is te zorgen voor een teeltwisseling die de kansen van het plaaginsect verkleint. Ruim daarom het gewas zeer goed op. De larven en de poppen van witte vlieg kunnen namelijk overleven op het oude blad op de grond en langs deze weg de nieuwe teelt infecteren. Schoon starten is dan al bij voorbaat onmogelijk. Dat risico wil natuurlijk geen enkele teler lopen.