Categorie: Kolom
Publicatiedatum: juli 08, 2021

Nieuwe producten: drie maal raak!

Onze adviseur:

Rianne_Lek_Consultancy_Koppert_Biological_Systems-15.jpg

Nieuwe producten: drie maal raak!

Mooi om te zien dat bij Koppert de productontwikkeling steeds weer nieuwe successen brengt. Het jaar is nog maar halverwege en het is al drie maal raak.

Allereerst brachten wij Spidex Vital op de markt, de bekende en succesvolle roofmijt Phytoseiulus persimilis, maar nu in een sterk verbeterde formulering. De voordelen die dat met zich meebrengt, zijn zo groot dat Spidex Vital binnen een jaar wereldwijd de positie van het bestaande Spidex zal hebben overgenomen. Dan gaat het om een fanatieker zoekgedrag, een snellere generatieopbouw en bewijs van predatie na het uitzetten. Hoe sterk wilt u het hebben? Niet voor niets ziet onze productmanager Spidex Vital als een gamechanger in de spintbestrijding.

Dan is er Anso-Mite, de roofmijt Amblyseius andersoni. Hij bestrijdt trips, wittevlieg, spint en de tomatengalmijt en kan in diverse teelten bij een lage temperatuur een mooie toevoeging zijn.

Tot slot is er Chrysopa-E, de gaasvlieg Chrysoperla carnea; hij wordt nu niet meer alleen in het larvenstadium geleverd, maar ook in het eistadium. Deze bestrijder kan een doorbraak zijn in de bladluisbestrijding, maar kan ook ingezet worden tegen wolluis en Echinotrips. U kunt deze bestrijder in veel grotere aantallen inzetten (ook preventief!). Het product kan worden verblazen met roofmijten. Omdat de eitjes pas in het gewas uitkomen kunnen de larven direct aan de slag.

Ook op andere vlakken staan de ontwikkelingen niet stil. Sinds kort heb ik een nieuwe functie: Productspecialist Macrobiologie. Dat betreft bestrijders en producten die je met het blote oog kunt zien. Mijn collega Robert Pijpers heeft dezelfde functie voor de microbiologie, denk aan de biostimulanten en nematoden, producten dus die je onder een microscoop moet bekijken. Samen zijn wij onder meer schakels tussen Koppert Nederland en moedermaatschappij Koppert BV. Het zijn regiefuncties die óók de samenwerking met de distributeurs versterken. En u, de klant, gaat het merken aan een innovatief pakket biologische bestrijders.

Terug naar de productontwikkeling. Ik nodig u uit om uw wensen en behoeften bij uw Koppert-consultant aan te geven. Wij blijven zoeken en werken aan producten die - steeds weer - uw biologische systeem versterken. Zoals u dat mag verwachten van een onderneming die leidend is in R&D, service, kennis en kwaliteit.

Drie nieuwe producten zijn een prima aftrap van het nieuwe seizoen en ik wens u in dat seizoen veel succes!

Rianne Lek
Productspecialist Macrobiologie

Hulp nodig?