Categorie: Artikel
Publicatiedatum: november 28, 2019

Luisbestrijding paprika

Luis in paprika: nu al nadenken over 2020!

Volgend jaar vervalt zeer waarschijnlijk de toelating van het luizenbestrijdingsmiddel Plenum. Het middel werkt prima tegen luizen en heeft nauwelijks effect op natuurlijke vijanden. Dankzij dit integreerbare middel kon de biologische gewasbescherming het in paprika elk jaar lang volhouden. Als de Plenum toelating na 31 januari 2020 vervalt zal teeltseizoen 2020 om een nieuwe strategie vragen. Paprikatelers moeten daar nu al over gaan nadenken.

Dat Plenum van de markt gaat, is een forse uitdaging voor de telers van paprika en voor Koppert. Want in paprika's horen luizen bij de moeilijkste plaaginsecten. Vaak is er in paprika een goed evenwicht te bouwen tussen plaag en natuurlijke vijanden. "Neem bijvoorbeeld de spintbestrijding", zegt consultant Alex Taal. "Als het plaaginsect wordt aangetroffen, zullen telers eerst plaatselijk en later volvelds de roofmijt Phytoseiulus persimilis inzetten. Binnen enkele weken treedt een bestrijdend effect op. Het hele seizoen kom je plekjes met spint tegen, waar bijna altijd ook spintroofmijten te vinden zijn. Er is dus een continue biologische bestrijding."

Bij luizen ligt dat anders. Telers proberen doorgaans bij het einde van de oude teelt en bij het begin van de nieuwe hun kassen luisvrij te krijgen. Na de aanplant zetten zij preventief bestrijders in; bij opkomst van luis worden curatieve bestrijders volvelds ingezet. Afhankelijk van de luissoort, meestal de perzikluis of de boterbloemluis, kiest de teler de meest geschikte bestrijder: Aphipar, Ervipar en Aphidend of een mix van deze drie, Aphiscout.

Beperking aan gebruik Teppeki

Alex Taal: "Op deze manier kan de teler zijn gewas heel aardig tegen luizen beschermen, tot mei en juni. Dan komen de hyperparasieten de kas in. Aphidius colemani en Aphidius ervi zijn dan vaak snel verdwenen met als gevolg een uitbraak van luizen en de noodzaak van een chemische correctie. Dat is de situatie waarin telers 'blij waren' met Plenum."

Dit jaar heeft Teppeki een toelating voor de paprikateelt gekregen. Het lijkt erop dat dit middel geen negatief effect heeft op de natuurlijke vijanden. Maar telers moeten volgens Alex Taal nog wel leren hoe je Teppeki het beste kunt gebruiken. Zeker omdat er ook een strikte beperking is: het product mag slechts twee maal gebruikt worden, en dat uitsluitend in de maanden april tot en met oktober.

Nu al strategie bepalen

Er zijn ecotelers die een heel seizoen geen correctiemiddelen gebruiken. Dat is heel aansprekend, maar Alex Taal plaatst er wel de kanttekening bij dat de luisbestrijding een echte topsport is. "Deze telers hebben een medewerker die de hele dag het gewas scout en naloopt op plagen. Maar het kan ook fout gaan, een infectie met luizen kan volledig uit de hand lopen. Bovendien vraagt de biologische teelt van paprika om grote investeringen in luisbestrijders, van drie tot soms meer dan zes euro per vierkante meter. We moeten er rekening mee houden dat ook de niet-ecotelers een forse investering moeten doen om de luizen onder controle te krijgen."

Grote vraag naar bestrijders

Telers en hun consultants moeten snel gaan nadenken over de strategie voor volgend jaar. Veel zal van een sterke preventie afhangen en van een voldoende hoge inzet van bestrijders als de luizen komen opzetten. Alex Taal: "Doordat Plenum zeer waarschijnlijk vervalt, zal de vraag naar preventieve en curatieve luisbestrijders volgend jaar veel groter zal zijn. Ons advies aan de teler is dan ook dat zij op tijd nadenken over de vraag welke schema's hij volgend jaar wil gaan gebruiken. Bestellingen kunnen dan op tijd worden geplaatst én geleverd. Dat voorkomt dat iedereen volgend jaar achter de feiten aan moet lopen."

Hulp nodig?