Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: december 15, 2015

Voldoende bestuiving in donkere perioden

Sommige winters hebben méér en langere donkere perioden dan andere. In deze perioden kan de bestuiving teruglopen, vooral als de paden langer zijn dan 130 - 150 meter.

Het plaatsen van enkele nestkasten aan het eind van het teeltpad en boven het gewas is vaak voldoende om deze problemen te voorkomen. Een plek boven het gewas is belangrijk, zo hebben de hommels maximaal profijt van het beschikbare licht; dit kan problemen met de oriëntatie verkleinen.

Ons advies is dan ook om vanaf begin december, met een interval van twee weken, twee tot drie maal één kast per hectare aan het eind van het pad boven het gewas te plaatsen. Uiteraard is het zaak deze extra nestkasten ook op de automatische open- en sluitsystemen aan te sluiten.