Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: februari 25, 2016

Taxuskeverlarven nog actief!

Vanuit de markt komen nog steeds meldingen binnen over larven (ook wel mobium) van de taxuskever. Wees dus alert op dit plaaginsect.

De taxuskeverlarven kunnen nu het beste worden bestreden met Entonem (bevat het insectenparasitaire aaltje Steinernema feltiae), de bodemtemperatuur moet wel minimaal 6-8°C zijn. Omdat er chemisch niets meer beschikbaar is tegen deze snuitkevers, wordt het goed toepassen van deze producten steeds belangrijker.

Een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten:

•Alle zeefjes in de gebruikte apparatuur moeten verwijderd worden om verstopping te voorkomen.
•Aaltjes niet blootstellen aan direct zonlicht.
•Aaltjes moeten voortdurend gemengd worden om bezinken van aaltjes te voorkomen (ook tijdens het spuiten!).
•Beregen het gewas voor en na toepassing.
•Houd de grond eerste 2 weken na toepassing goed vochtig.

Het product kan zowel in de containerteelt als in de vollegrond worden toegepast.

Belangrijk: bij droge omstandigheden in de vollegrond is het noodzakelijk om te beregenen alvorens de aaltjes in te zetten.