Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: maart 30, 2017

Samen sterk tegen spint: Spidex + Spidend

De roofmijt Phytoseiulus persimilis (Spidex) en de galmug Feltiella acarisuga (Spidend) vormen samen een topteam tegen spint. Spidex is en blijft de beste bestrijder van kasspint in paprika, maar Spidend is zeer effectief in het vinden van haarden en zet daarmee een goede rem op de spintontwikkeling, zodat u minder snel voor ongewenste verrassingen komt te staan.

De volwassen vrouwtjes van deze galmug scouten het gewas op spinthaarden en zetten daar hun eitjes afzetten. De larven, die op kleine wurmpjes lijken, vreten al veel spint weg. Zo wordt een goede rem op de spintontwikkeling gezet met Spidend. Spidex maakt het karwei af. De roofmijt ontwikkelt enorm snel en ruimt de haarden op in no time.

Het is belangrijk om met name de eerste weken na het vinden van de eerste spint voldoende spintroofmijten op te bouwen in het gewas. Alleen als de schade in de kop te groot wordt, kan plaatselijk worden gecorrigeerd met chemie. Indien te vroeg volvelds wordt gespoten, bestaat de kans dat je teveel spint opruimt waardoor er geen goed evenwicht tussen plaag en bestrijder kan ontstaan. Laat u goed adviseren over de bruikbare chemische middelen en hun effect op het hele systeem.

Wees de komende tijd alert op het verloop van de situatie in uw tuin. Zet tijdig roofmijt bij en corrigeer waar nodig. Voorkom dat de spint uit de hand loopt!