Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: juli 19, 2018

Alert op varenrouwmug in de opkweek van aardbei

Fungus gnat Sciaridae Adult

Nu de aardbeistekken weer geplant worden is het van belang alert te zijn op varenrouwmug. In de eerste periode na het stek steken kan de varenrouwmuglarve voor schade zorgen door aan de wortels te vreten. De hoge watergift in het begin van de teelt in combinatie met de hoge temperatuur kan zorgen voor een snelle ontwikkeling van de varenrouwmug. Daarom is het van belang om dit goed aan te pakken. Dit kan door het inzetten van Entonem, deze bevat het insectparasitaire aaltje Steinernema feltiae. Deze dringt na het toepassen de larve van de varenrouwmug binnen waarna de larve binnen enkele dagen sterft. Het advies is dan ook om Entonem direct na het planten in te zetten en na een week te herhalen.

Wanneer de druk hoog is, bijvoorbeeld wanneer de opkweek in de kas plaatsvindt, is het advies om daarnaast ook preventief Macro-Mite toe te passen. Macro-Mite bevat de bodemroofmijt Macrocheles robustulus die ook de varenrouwmuglarven bestrijd. Door Horiver vangplaten preventief op te hangen kun je ook controleren hoeveel adulte varenrouwmuggen er aanwezig zijn en doelgerichter actie nemen.

Hulp nodig?