TRIPOL

Bombus terrestris
Bombus terrestris
TRIPOL


Verpakkingseenheid
Bombus terrestris (aardhommel)
Verpakking: kunststof behuizing met temperatuurisolatie
Inhoud: 3 kolonies met koningin, totaal 350-400 werksters en broed (poppen, eieren en larven)

Voorzorgsmaatregelen

 • Hommels kunnen worden aangetrokken door bepaalde kleur- en geurstoffen. Blauwe kleding, after shave, make-up e.d. kunnen hommels aantrekken. Hommels zijn niet agressief en ze steken zelden. Een opgelopen hommelsteek zal in de meeste gevallen slechts leiden tot een plaatselijke zwelling en jeuk. Dit is niet alarmerend! Azaron (bij de drogist verkrijgbaar) vermindert de pijn of jeuk.
 • Sommige mensen echter ontwikkelen bij de tweede of een latere keer dat ze gestoken worden een overgevoeligheidsreactie. Dit leidt bijvoorbeeld tot jeuk op andere plaatsen dan waar men gestoken is of over het gehele lichaam, tot roodheid, blaartjes, ademhalingsmoeilijkheden, misselijkheid, niezen, prikkeling in de neus, keel of aan de ogen. In dergelijke gevallen direct een dokter raadplegen.

Gebruik

 • Voor een optimale vruchtzetting van aardbei, kers, blauwe bes, framboos, abrikoos, appel, peer, kiwi, etc. TRIPOL is speciaal ontwikkeld voor gebruik in buitenteelten, maar ook geschikt voor bestuiving van deze gewassen onder bedekking van plastic of net.
 • Een hommelkolonie bestaat uit een paar honderd hommels, dit is veel minder dan het aantal honingbijen per kolonie. Aan de zijkant van elke TRIPOL staat een tabel met informatie die helpt bij het inschatten van de bestuivingscapaciteit van één TRIPOL. Als er bijvoorbeeld in totaal 18 hommels in 10 minuten tijd terugkeren dan betekent dit dat alle hommels in een TRIPOL ongeveer 260.000 bloemen per dag bezoeken.
 • Vanaf 2011 is het stuifmeelopslagsysteem (Expol) niet langer nodig.
 • Tripol-kolonies kunnen tot 5 dagen voor de bloeiperiode worden uitgezet zonder dat dit een negatief effect heeft op de kolonies of hun bestuivingscapaciteit.


Uitzetten

 • In elke nestkast zit een bakje met voeding om de hommels tijdens transport en opslag in goede conditie te houden.
 • Plaats de TRIPOL's verspreid over het perceel. De beste plaatsing is op een horizontaal draagvlak net boven de grond.
 • Wacht met het openen van de vlieggaten tot minimaal een half uur na het plaatsen, zodat de hommelkolonies tot rust kunnen komen.
 • Bescherm indien nodig de nestkasten tegen directe zonbestraling en regen door bijvoorbeeld een plaatje tempex, en verzwaar de kast met bv. een steen om wegwaaien te voorkomen.
 • Voor het openen van de vlieggaten het witte schuifje helemaal omhoog trekken zodat er twee openingen zichtbaar zijn (in- en uitgang). Haal het zwarte klepje dat onder het deksel zit NIET WEG!
 • Indien de TRIPOL naar een andere locatie moet, is het belangrijk eerst alle hommels in de TRIPOL te laten terugkeren en op te sluiten. Duw het witte schuifje halverwege de middag een stukje naar beneden zodat één opening is afgesloten. De hommels kunnen dan nog wel naar binnen maar niet meer naar buiten. Na twee uur zullen de meeste hommels in de TRIPOL zijn terug gekeerd.
 • Plaats de TRIPOL op de nieuwe locatie en laat de hommelkolonies tot rust komen.
 • Open de TRIPOL bij voorkeur pas op de volgende dag.

Klimaatomstandigheden

 • TRIPOL werkt optimaal bij een omgevingstemperatuur van 10-28°C

Neveneffecten

 • Hommels zijn gevoelig voor bepaalde chemische middelen. Gedetailleerde en actuele informatie over neveneffecten en te nemen maatregelen is te vinden op http://neveneffecten.koppert.nl/.
 • Het middel Steward (indoxacarb) is tot 3 dagen na toepassing schadelijk voor hommels!
 • Haal vóór de toepassing van schadelijke pesticiden de nesten uit het gewas. Dit mag echter nooit langer duren dan 2 dagen, omdat anders de kolonie verhongert en larven dood gaan door gebrek aan stuifmeel.

Opmerkingen
De meegeleverde suikerwateroplossing is voldoende voor de duur van het transport en de eerste dagen in het veld. Deze suikerwateroplossing zit onder de nestkasten, dus is niet direct zichtbaar.

Zichtbaar effect
In de meeste gewassen laten de hommels geen duidelijk zichtbare sporen van hun bloembezoek achter. In o.a. aardbei is bezoek door hommels herkenbaar aan kale meeldraden.

Belangrijk!
Stem de gebruikshoeveelheid van dit product af op de werking van het product en de te verwachten resultaten in het betreffende gewas. Raadpleeg voor de juiste aanpak een specialist van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten.

Introduceer uitsluitend producten waarvan het gebruik in het land en gewas is toegestaan. Controleer de lokale registratie-eisen.
Koppert Biological Systems kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd gebruik.

Producten bestuiving

NATUPOL
Bombus spp.
NATUPOL BOOSTER
Bombus spp.
NATUPOL FLY
Lucilia sericata
NATUPOL SMART
Bombus spp.

Info hommelsteken