Categorie: Artikel
Publicatiedatum: december 11, 2019

Trips in aardbei; een bekende plaag. Of toch niet?

Elke aardbeiteler heeft er wel eens mee te maken; trips. Een ongewenste gast die we het liefst zo snel mogelijk opruimen. Maar waar hebben we het nou over als we praten over trips? Is het onweersbeestje wat ons op een warme nazomermiddag lastig valt dezelfde die we te lijf gaan in een aardbeigewas? Binnen Koppert Nederland hebben we hiervoor een determinatie laboratorium, dit levert ons een schat aan informatie op als het gaat om plagen en hun bestrijders. Afgelopen jaar hebben we in de aardbeiteelt in Nederland op diverse plaatsten trips gemonitord. Zie de grafiek hieronder.

Zoals bekend kwam de trips dit jaar laat in buitenteelten/stellingteelten, in tegenstelling tot vorig jaar. Begin juni liep de trips druk in deze teelten in veel gevallen pas hoger op zoals te zien in de grafiek. Dit, in tegenstelling tot 2018, toen tijdens het warme weer de trips ca. 3 weken eerder problemen veroorzaakte in de buitenteelten. Als we kijken naar de soorten die gedurende het seizoen in het gewas aanwezig zijn valt op dat de Californische trips (Frankliniella occidentalis) het vaakst gesignaleerd wordt. Deze trips is één van de meest schadelijk tripssoorten die we kennen in aardbei. Afgelopen jaren zien we een toename van deze trips in veel buitenteelten waar deze eerder niet in voor kwam. Ook opvallend is dat een andere tripssoort, namelijk de rozentrips (Thrips fuscipennis), steeds vaker wordt aangetroffen. Voor de meeste telers zal deze trips minder bekend zijn. Vorig jaar heeft onderzoek in Engeland vanuit NIAB EMR echter al laten zien dat deze trips daar in toenemende mate aanwezig was in aardbeien. Trips fuscipennis is ook een schadelijke trips voor aardbeien.

Daarnaast is de aanwezigheid van Thrips setosus in de aardbeibloemen een nieuw inzicht wat we opgedaan hebben. We kennen deze uitheemse trips die sinds een jaar of 5 in Nederland voorkomt vanuit de sierteelt. In gewassen als Hortensia kan deze flinke schade veroorzaken. In hoeverre deze schadelijk is voor aardbeien is op dit moment onbekend, dat zal de toekomst leren.

Einde juli hadden we dit jaar een periode met extreem warm weer waarbij maxima naar de 40 °C gingen. Na deze periode nam de Californische trips snel toe, en zie je ook een invlieg van graantrips (L. cerealium).

Nuttige tripssoorten
Wat kunnen we hier nu mee in de praktijk? In het veld de tripssoort vast stellen is onmogelijk. Kleur zegt in veel gevallen niets, maar eigenschappen als aantallen antenne delen en de beharing op de het achterlijf van de trips zijn kenmerken om tripsen goed te kunnen determineren. Toch is het nog steeds van belang om af en toe met eigen ogen de trips van dichtbij te bekijken met behulp van een loepje. Er bestaan namelijk ook nuttige tripsen (Aelothrips spp.) die we afgelopen 2 jaar ook regelmatig tegenkomen in aardbei. Deze kenmerkt zich door de witte banden op de vleugels (zie foto), en voedt zich met andere trips soorten. Daarnaast is het van belang de aantallen trips ten opzichte van de biologische bestrijders in te schatten om zo te bepalen of er extra acties nodig zijn, en zo ja welke. Ook bij Koppert houden we nauwlettend in de gaten of andere trips soorten ook aanpassingen in de biologische bestrijding strategie vereisen. Zo zie je, de natuur is altijd in beweging. Hoe beter we inzicht we hierin krijgen, hoe betere we hierop kunnen inspelen.

Trips_in_aardbei_grafiek.png
Hulp nodig?