Categorie: Artikel
Publicatiedatum: juni 20, 2016

Thrips setosus in hortensia: "Vraag om begeleiding"

In korte tijd is Thrips setosus een groot probleem geworden in de teelt van snij- en pothortensia en andere gewassen. Op een groot deel van de bedrijven met hortensia is sprake van behoorlijke overlast. Thrips setosus brengt de geïntegreerde teelt van hortensia's in gevaar.

De vrouwtjes van Thrips setosus worden makkelijk verward met Echinothrips americanus. Slechts in de antennedelen van het plaaginsect zijn met een binoculair verschillen te zien. In het gedrag zijn grotere verschillen te zien: Thrips setosus is veel beweeglijker dan Echinothrips en brengt meer schade toe aan de bloemen en het blad. De zuigschade is herkenbaar aan zilveren strepen met kleine, donkere stippen. De schade leidt tot lagere producties en verlies van kwaliteit.

Een reeks van maatregelen

Koppert-consultant Alex van der Heiden adviseert telers die hun hortensia's geïntegreerd telen een reeks van maatregelen.

  1. Een overkill aan natuurlijke vijanden - De voorlopige strategie van Koppert is het gebruik van een overkill aan natuurlijke vijanden.
  2. Mogelijke preventie - Waarschijnlijk komt Thrips setosus via jong plantmateriaal de productiebedrijven binnen. Het schoon starten van een nieuwe teelt door middel van een chemische bespuiting is dan ook een mogelijke preventie. Dit zou bij voorkeur al bij de plantleverancier moeten gebeuren.
  3. Strenge ingangscontrole - Teeltbedrijven moeten altijd een strenge ingangscontrole op de jonge planten toepassen en zonodig preventief chemisch spuiten. Om resistentie te voorkomen is een juist gebruik van beschikbare middelen belangrijk.
  4. Goede bedrijfshygiëne - Omdat Thrips setosus ook op onkruiden kan leven, is een goede bedrijfshygiëne (het verwijderen van onkruid) ook van belang.
  5. Natuurlijke vijanden preventief - Ook natuurlijke vijanden van trips kunnen preventief worden ingezet. Geschikte bestrijders zijn de tripsroofmijten Amblyseius limonicus (Limonica) en afhankelijk van het gewas zijn ook Amblyseius swirskii (Swirski-Mite) en de roofwants Orius laevigatus (Thripor-L) inzetbaar.
  6. Natuurlijke vijanden curatief - Als de populatie van Thrips setosus toeneemt, kunnen telers curatief de gaasvlieg (diverse Chrysoperla soorten) en Orius laevigatus inzetten. Deze weten andere tripssoorten goed aan te pakken.
  7. Horiver vangplaten - Met behulp van Horiver vangplaten kunnen de mannetjes worden weggevangen. Het gebruik van vangplaten levert ook een tijdig signaal op over de aanwezigheid van de plaag. Mogelijk kan de druk van Thrips setosus verlaagd worden met de inzet van grote aantallen Horiver vangplaten.

Vraag altijd om begeleiding

Hoewel nog geen eenduidige bestrijdingsstrategie is ontwikkeld, raadt Van der Heiden telers aan bij eventuele problemen altijd een beroep te doen op hun consultant van Koppert of één van de distributeurs. "Dat kan als het gaat om de vraag of een bedrijf mogelijk besmet is. Maar ook kunnen de consultants meedenken en adviseren over de bestrijding van Thrips setosus. De consultants komen op veel bedrijven en kunnen informatie en ervaringen van andere telers meenemen in hun adviezen. Bovendien doet Koppert veel onderzoek naar de biologische aanpak van Thrips setosus. Ook daar komt nieuwe kennis uit voort. Maak er gebruik van."

Determinatie

Koppert doet er alles aan om deze plaag in Hortensia en andere teelten het hoofd te bieden. Het start met een goede determinatie, om zeker te zijn welke tripssoort u heeft. Dit kunnen wij voor u vaststellen, voor informatie hierover neemt u contact op met onze Customer service 010 514 04 11. Wanneer u overleg wilt over de aanpak van Thrips setosus, neem dan contact op met één van onze specialisten via Erik van Santen 06 51410043.