Categorie: Artikel
Publicatiedatum: maart 18, 2015

Koppert's Biojournaal digitaal ook beschikbaar voor buitenteelten

Met onze sterke R&D-basis zijn we van mening dat kennisoverdracht een belangrijke stap is op weg naar duurzame land- en tuinbouw. Deze kennis willen we dan ook graag delen. Een van de tools die we hiervoor gebruiken is het Biojournaal digitaal.

Met het Biojournaal digitaal houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van weerbaar telen, biologische gewasbescherming en bestuiving. Ook worden er teeltspecifieke adviezen gegeven over de toepassing van onze producten.

Koppert biedt een geïntegreerd systeem van specialistische kennis en natuurlijke, veilige oplossingen die de gezondheid, weerbaarheid en productiviteit van gewassen verbeteren.
Onze oorsprong ligt bij de glastuinbouw. De laatste jaren is ook de buitenteelt een belangrijke focus geworden:
• fruitteelt
• boomkwekerij
• akkerbouw en vollegrond
• openbaar groen en sportvelden

Bij het aanmelden kunt u aangeven over welke disciplines u informatie wenst te ontvangen. Zo ontvangt u geen ongewenste mails in uw inbox. We raden u aan Koppert (communicatie@koppert.nl) toe te voegen aan de lijst van veilige afzenders. De nieuwsbrief verschijnt één keer per 4-6 weken.

Om u aan te melden voor het Biojournaal digitaal klik hier.