Categorie: Artikel
Publicatiedatum: januari 10, 2018

Dümmen Orange en Koppert presenteren GreenGuard

Persbericht van Dümmen Orange


De Lier, 10 januari 2018 - Dümmen Orange, wereldleider in de veredeling en productie van bloemen en planten, lanceert samen met Koppert Biological Systems een uniek en effectief protocol voor geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management/IPM) onder de merknaam GreenGuard, om gezond stek te produceren met minimale inzet van chemische gewasbescherming. GreenGuard verzekert duurzame producten voor telers, retailers en consumenten.

GreenGuard is het nieuwe protocol in de sierteelt dat aan de vereisten van telers en retailers voldoet. Het resultaat bestaat uit door onze klanten duurzaam geproduceerde planten, die voortkomen uit moederplanten die op onze locaties onder het GreenGuard-protocol van Dümmen Orange zijn geteeld. Door de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken, stelt Dümmen Orange zijn afnemers in staat om biologische vijanden meteen te kunnen inzetten. Onze afnemers classificeren ons stek teelttechnisch gezien als goed, zonder negatieve kanttekeningen. GreenGuard sluit naadloos aan zowel bij de geïntegreerde gewasbescherming als bij teeltmethodes van klanten die werken met plantversterkers.


Wij zijn in 2015 begonnen met de implementatie van de geïntegreerde gewasbescherming in de teelt van potchrysanten in één van de kassen op onze productielocatie in Oeganda. Dümmen Orange heeft duidelijk gekozen voor de biologische gewasbescherming met het oog op duurzame productie. Om bij de teelt van potchrysanten minimale hoeveelheden chemische gewasbeschermingsmiddelen in te zetten en rekening houdend met de restricties die in Oeganda voor de inzet van biologische vijanden golden, hebben wij ons ingespannen om de veiligheid, de effectiviteit en de duurzaamheid van de biologische gewasbescherming te demonstreren.

Om toestemming te krijgen voor toepassing van biologische vijanden in Oeganda sloegen Dümmen Orange en Koppert Biological Systems de handen ineen en betrokken daar de Oegandese autoriteiten bij. Samen vroegen zij een vergunning voor experimentele proefdoeleinden aan om biologische vijanden in Oeganda te mogen importeren. Koppert Biological Systems is een mondiale leverancier op het gebied van biologische oplossingen en staat bekend om hoge kwaliteit, bebouwbare producten, advies en begeleiding. Deze samenwerking leidde ertoe dat de Oegandese overheid de import van diverse producten van Koppert Biological Systems goedkeurde, waardoor Dümmen Orange het aantal chemische gewasbeschermingsmiddelen in haar potchrysantenteelt heeft kunnen terugdringen. Nu, twee jaar later, is GreenGuard in alle chrysantenkassen van Dümmen Orange geïntroduceerd. Roofmijten en parasiterende (entomopathogene) nematoden worden hier ingezet om trips en spintmijten te bestrijden.

Dümmen Orange werkt met oog voor innovatie en duurzaamheid aan een toekomst waarin onze producten zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd door in de productie van stek zo weinig mogelijk chemische gewasbeschermingsmiddelen toe te passen, ter bescherming van mens en milieu. Bovendien maakt het GreenGuard-programma het mogelijk om in te spelen op de groeiende vraag naar duurzame producten die met minder gewasbeschermingsmiddelen zijn geteeld. De weg daarnaartoe is met de geïntegreerde gewasbecherming duidelijk ingeslagen. GreenGuard-protocollen voor meer producten zijn in aantocht.

GreenGuard voor potchrysanten wordt op woensdag 24 januari om 15.00 uur (CET) officieel gepresenteerd tijdens een gezamenlijke persconferentie van Dümmen Orange en Koppert Biological Systems op de IPM 2018 in het Duitse Essen. (Kamer L, Conference Center Süd).

Indien u aan deze persconferentie wilt deelnemen, verzoeken wij u om voor 13 januari 2018 een e-mail te sturen naar Nicolette Straver: n.straver@dummenorange.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Thomas Bousart, Managing Director
t.bousart@dummenorange.com / +49 172 7515402

Ard van der Maarel, Sales International
avdmaarel@koppert.nl / +31 6 51410061