Categorie: Persbericht
Publicatiedatum: april 17, 2020

Strategisch partnerschap Koppert Biological Systems en Fragaria Innova

Strategisch partnerschap Koppert Biological Systems en Fragaria Innova

Koppert Biological Systems, gericht op het verbeteren van de gezondheid van mens en aarde door in samenwerking met de natuur de land- en tuinbouw gezonder, veiliger en productiever te maken, en Fragaria Innova, het R&D-bedrijf van toonaangevende aardbeientelers en -plantenkwekers in Zuidoost-Nederland, slaan de handen ineen. De komende jaren gaan beide partijen investeren in de totstandkoming van een nieuw teeltconcept waarin ‘groene’ bemesting, verhoogde plantweerbaarheid én een sterke reductie van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen centraal staan. Het samenwerkingsverband is tot stand gekomen binnen Innoveins, hét ‘innovatie-ecosysteem’ waarin ondernemers, kennisinstellingen en overheid samenwerken aan innovaties en co-creatie op de cross-over van plant en techniek. Zeer recent hebben beide partijen de handtekeningen gezet onder een omvangrijk onderzoeksprogramma.

Op weg naar verhoogde plantweerbaarheid zonder opbrengstreductie

Op het productieteeltbedrijf van Michiel Penninx, aardbeienteler en mede-aandeelhouder van Fragaria Innova, wordt in samenwerking met Koppert Biological Systems een proef opgezet om de chemische gewasbeschermingsmiddelen in de aardbeienteelt terug te dringen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre een aangepast voedingsschema in combinatie met biostimulanten zorgen voor verhoogde plantweerbaarheid zónder concessies te doen aan opbrengst. Koppert licht nader toe: “Koppert is al enkele jaren op zoek naar nieuwe ‘systemen’ om de gezondheid en weerbaarheid van aardbeienplanten te verhogen. Koppert realiseert zich dat naast natuurlijke vijanden, micro-organismen, hommels en biostimulanten, daartoe ook gekeken moet worden naar bemesting. De afgelopen jaren hebben wij een aantal uitgebreide proeven uitgevoerd en we zijn nu klaar om deze in de praktijk te brengen op het bedrijf van Michiel. Fragaria Innova en Koppert hebben beiden flink geïnvesteerd in het opzetten van deze proef; voor ons een prachtig voorbeeld van co-creatie tussen telers en leveranciers waarin lusten en lasten samen gedeeld worden.”

Koppert_en_Fragaria_Innova_ondersteunend_beeld.jpg

Co-creatie en open innovatie

R&D-bedrijf Fragaria Innova is medio 2019 opgericht door een achttal vooruitstrevende aardbeientelers en -plantenkwekers met als doel om innovatie aan te jagen op het gebied van belichte teelt, plantweerbaarheid en smart farming. Co-creatie en ‘open’ innovatie met strategische partners zijn voor Fragaria Innova essentiële randvoorwaarden om snel, effectief en efficiënt tot nieuwe producten en diensten te komen. Michiel Penninx: “De afgelopen jaren is de begeleiding van telers die willen verduurzamen beperkt geweest. Kennisdeling is daarom voor mij dé belangrijkste reden geweest om samen met collega’s in de aardbeiensector een R&D-bedrijf op te richten. Daarbij is het erg interessant dat er twee verschillende disciplines binnen ons R&D-bedrijf aanwezig zijn. Enerzijds zijn dat aardbeientelers, anderzijds de plantenkwekers. Nu we met meer collega’s samenwerken binnen het ecosysteem van Innoveins merk je dat de gewenste ontwikkelingen in een stroomversnelling zijn geraakt.”

Over Innoveins
Innoveins is hét ecosysteem op het kruispunt van plant en techniek waar organisaties samenwerken om middels co-creatie innovaties te ontwikkelen en op de markt te brengen. Daarmee combineren zij kennis en kunde op de cross-over van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen en Materialen. Binnen Innoveins wordt samengewerkt in zogenoemde clusters. Inmiddels hebben ruim 30 organisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend, zijn er vijf clusters gelanceerd en zijn legio ondernemersgedreven innovatie-activiteiten op het gebied van o.a. robotica, big data, belichte teelt, smart farming, zaadtechnologie, energie-efficiënte teeltsystemen en urban farming ontplooid. Zie www.innoveins.co voor meer informatie.