Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 15, 2020

Onderzoek naar hommels in indoorproductie

Onze adviseur:

Certhon_hommels_indoorteelt.jpg

Onderzoek naar hommels in indoorproductie

De teelt onder LED-licht in indoorteeltsystemen stelt nieuwe eisen aan het gebruik van hommels. Koppert zoekt samen met een kassenbouwbedrijf naar het optimale lichtregime.

Van Nederland tot in Siberië, van Zuid-Afrika tot aan de Noordkaap en van Chili tot in het noorden Canada: de indoorteelt maakt het mogelijk werkelijk overal jaarrond te produceren. LED-licht is een sleutelfactor in dit productiesysteem, maar aan het gebruik van hommels moet nog worden gesleuteld.

Onder meer kassenbouwbedrijf Certhon ontwikkelt, bouwt en levert indoorteeltsystemen. Omdat met deze teeltsystemen veel water wordt bespaard, wil de onderneming ze vooral verkopen aan professionele telers in heel warme gebieden waar droogte een probleem is. De indoorteeltsystemen vragen ook minder ruimte dankzij de teelt in goten en op lagen. Ook vragen de systemen minder energie; het te verwarmen oppervlak is immers kleiner en door het systeem te sluiten kan de afkoeling worden beperkt. Op het ABC-terrein in Poeldijk experimenteert de onderneming met de teelt van tomaat, paprika en zachtfruit.

Bombus_terrestris_Pollination_Koppert_BIological_Systems-42.20190613121110938.jpg

Nieuwe situaties

Voor hommels is een door LED belichte indoorkas een heel nieuwe omgeving.

Anders dan in de professionele productie is er nooit daglicht in dit teeltsysteem. Er is alleen maar kunstlicht. "Daardoor is de bestuiving een nog lastig vraagstuk", zegt Koppert-consultant Lisa Broekhuizen. "Het LED-licht in het systeem wordt voortdurend afgestemd op de ontwikkelingsfase van het gewas. Daardoor komt een hommel voor steeds nieuwe situaties te staan. Ook hebben hommels een bepaalde hoeveelheid groen en een bepaalde hoeveelheid blauw licht nodig. Als de aangeboden hoeveelheid licht in die kleuren niet goed op de hommels is afgestemd, gaan zij raar verdrag vertonen."

Daarnaast hebben hommels een bepaald minimum aan licht nodig om zich te oriënteren en bloemen te vinden. Bij een te grote hoeveelheid licht daarentegen kunnen zij verblind raken waardoor zij zich ook niet goed kunnen oriënteren.

Lisa Broekhuizen: "De kunst is dus om een LED-lichtregime te ontwikkelen waarbij hommels niet in de war raken en hun bestuivende werk betrouwbaar uitvoeren. Certhon werkt daarin samen met Koppert."

Hulp nodig?