Categorie: Artikel
Publicatiedatum: maart 10, 2020

Koppert neemt deel aan veelbelovend onderzoek naar biologische onkruidbestrijding

Japanese_knotweed.jpg

Koppert neemt deel aan veelbelovend onderzoek naar biologische onkruidbestrijding

Japanse duizendknoop, een uiterst destructieve invasieve plant, dreigt de lokale biodiversiteit en waterkwaliteit te overheersen en het risico op overstromingen in delen van het Verenigd Koninkrijk en Nederland te vergroten. Verschillende Britse en Nederlandse deskundigen op het gebied van biologische gewasbescherming en een twintigtal stakeholders werken nu samen om deze plaag onder controle te krijgen.

Koppert Biological Systems heeft zich in het segment onkruidbestrijding begeven en doet dit in samenwerking met wetenschappers van CABI's laboratoria in het Verenigd Koninkrijk, de Universiteit Leiden en Probos. Het eerste onderzoek werd uitgevoerd door CABI, waarbij twee natuurlijke vijanden werden geïdentificeerd: een insect (de bladvlo Aphalara itadori) en een schimmel (Mycosphaerella polygoni-cuspidati) die Aziatische duizendknopen kunnen bestrijden. Uit de risicobeoordeling van CABI is gebleken dat zowel de bladvlo als de schimmel heel specifiek zijn voor duizendknopen en geen risico vormen voor andere plantensoorten.

Eerste biologische onkruidbestrijding in Nederland

Entomologe Suzanne Lommen van de Universiteit Leiden, die onlangs een EU-subsidie won om te werken aan de biologische bestrijding van invasieve planten: “Als alles goed gaat, is de bladvlo het eerste klassieke onkruidbestrijdingsmiddel dat in Nederland wordt ingezet en we hopen hiermee een groter bewustzijn te creëren over de mogelijkheden van de biologische bestrijding van onkruid in het algemeen. Topoverleg bij Koppert eerder dit jaar gaf het startschot voor de dialoog over dit belangrijke onderwerp, en dit is de eerste concrete stap in die richting.”

“In het Verenigd Koninkrijk zijn risicoanalyses uitgevoerd en in 2010 hebben de Britse autoriteiten groen licht gegeven voor het uitzetten van deze bladvlooien in de natuur. De proeven bevestigden dat er geen risico's waren voor niet-waardplanten en andere insecten”, legt Suzanne Lommen uit. “In Nederland heeft de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) een aantal extra soorten die belangrijk zijn voor Nederland laten testen door CABI, en er zijn geen risico's gevonden voor de biodiversiteit of voor economisch belangrijke planten in Noordwest-Europa.” In 2014 zijn deze bladvlooien ook ingezet voor de biologische bestrijding van Japanse duizendknoop in Canada.

Potentiële oplossing met bladvlo

Een populatie van de bladvlo (Aphalara itadori) werd in juni 2019 in Japan verzameld in een gebied dat vergelijkbaar is met de omstandigheden in Noordwest-Europa. Deze populatie wordt momenteel in het Verenigd Koninkrijk in quarantaine gehouden. Er is een aanvraag ingediend bij de Nederlandse autoriteiten om de bladvlo uit te zetten in de natuurlijke omgeving. Ondertussen is Koppert begonnen met een cultuur van Aziatische duizendknoop als waardplant voor de bladvlooien wanneer ze eenmaal mogen worden geïmporteerd. Koppert is expert op het gebied van het kweken en reproduceren van natuurlijke organismen voor duurzame plaagbestrijding in de tuinbouw en landbouw en kan grote aantallen produceren.

Oplossing met schimmel in de maak

Tegelijkertijd doet Koppert onderzoek naar de schimmel (Mycosphaerella polygoni-cuspidati) die ook Aziatische duizendknoop bestrijdt. Koppert's microbiële expert Harald Mikkelsen: “We hebben de schimmelcultuur van CABI ontvangen. Dit is een heel specifieke, uiterst veilige schimmel die mogelijk zal bijdragen aan de effectieve bestrijding van Japanse duizendknoop. Er worden proeven uitgevoerd in kassen voordat de schimmel in de loop van 2020 buiten in de natuur wordt getest. Zodra de proeven succesvol zijn, zal de schimmel worden gebruikt voor de formulering van een mycoherbicide die als een herbicide kan worden toegepast. Dit onderzoek zal ongeveer twee jaar duren.” Voordat het product mag worden gebruikt, moet het CTGB (College van toelatingen gewasbeschermingsmiddelen en biociden) toestemming geven. Dit is een lang en kostbaar proces dat naar verwachting nog enkele jaren zal duren.

Financiering door stakeholders

Aziatische duizendknopen vormen een bedreiging voor dijken, watersystemen en infrastructuur en er worden miljoenen euro's besteed aan de bestrijding van deze invasieve exotische planten, maar de duizendknopen zijn moeilijk onder controle te houden. Een van de Nederlandse waterschappen, Wetterskip Fryslân, nam het initiatief om de mogelijkheden van biologische bestrijding van dit destructieve exotische onkruid te onderzoeken. Dit leidde tot het huidige onderzoeksproject dat nu wordt gefinancierd door meer dan twintig stakeholders, waaronder Rijkwaterstaat, Prorail, verschillende gemeenten en bijna alle andere waterschappen in heel Nederland.

Aanvullende informatie

Meer informatie over dit project vindt u op https://tinyurl.com/biobestrijdingduizendknoop.

Meer informatie over Japanse duizendknoop, de verschillende bestrijdingsmethoden en -adviezen (via een eenvoudige beslisboom) vindt u op www.bestrijdingduizendknoop.nl

Meer informatie over het werk van CABI met Japanse duizendknoop is ook te vinden op de website van de Japanese Knotweed Alliance.