Categorie: Artikel
Publicatiedatum: november 28, 2019

'EU-regelgeving belemmert biologische gewasbescherming'

Onderstaand persbericht is dinsdag 26 november gepubliceerd door Wageningen University & Research (WUR)

Gewasbeschermingsmiddelen moeten duurzamer worden. Biologische middelen die werken op basis van nuttige micro-organismen en insecten krijgen daarom de voorkeur van de EU en de Nederlandse overheid. Echter, uit nieuw onderzoek van onder meer Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat de toelating van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen door EU-regelgeving onnodig duur, stug en tijdrovend is. Daardoor komen er minder duurzame middelen op basis van micro-organismen op de markt. Dit staat een snelle groene transitie van de landbouw in de weg. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BioControl.

Het nu gepubliceerde onderzoek – uitgevoerd door Jürgen Köhl (WUR), Kees Booij (WUR), Rogier Kolnaar (Linge Agroconsultancy B.V) en Willem Ravensberg (Koppert Biological Systems) - richt zich op de relevantie van bepaalde EU-voorwaarden bij de toelating van biologische bestrijdingsmiddelen. Daarbij gaat het onder meer om voorwaarden rond persistentie. Een belangrijke conclusie is dat de eisen voor deze middelen in een groot aantal gevallen te strikt zijn. De toelating van biologische bestrijdingsmiddel kan daardoor op dit moment wel 5 jaar duren.

Eerder dit jaar publiceerde nagenoeg dezelfde groep onderzoekers een artikel in Frontiers in Plant Science over de werkingsmechanismen van de verschillende soorten microbiële biologische gewasbeschermingsmiddelen, en de risico's ervan.

Snellere en goedkopere toelating

Jürgen Köhl (WUR) is de hoofdonderzoeker: 'In beide publicaties bewijzen we wetenschappelijk dat biologische middelen op een andere manier beoordeeld zouden moeten worden dan chemische bestrijdingsmiddelen. Op dit moment is dat namelijk nog niet het geval. Daardoor blijft het aanbod van duurzame beschermingsmiddelen achter. Om daadwerkelijk stappen te kunnen maken naar een duurzame landbouw, moet de toelating van biologische middelen sneller en goedkoper worden.'

Maar, de weg is nog lang, zo blijkt uit de afgelopen juni gepubliceerde tussenevaluatie van de duurzaamheidsnota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst' (voor de periode 2013-2023; ministerie van LNV). Geconcludeerd werd dat de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater onvoldoende is verbeterd en de biodiversiteit onder druk staat.

Milieuvriendelijk alternatief

Biologische gewasbeschermingsproducten moeten een milieuvriendelijk alternatief bieden voor chemische bestrijdingsmiddelen in de Europese land- en tuinbouw. Een omschakeling naar biologische bestrijding komt onder meer de kwaliteit van het oppervlaktewater en de biodiversiteit ten goede.