Categorie: Kolom
Publicatiedatum: mei 10, 2019

Samenwerken

Onze adviseur:

Marjolein van der Knaap-Stolk Consultant sierteelt
Parasitic wasp Aphidius colemani predating on aphids

Er wordt wel gezegd: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

In systemen waarbij gewerkt wordt met natuurlijke vijanden om plagen te voorkomen en te bestrijden wordt veelal gebruikt gemaakt van een combinatie van natuurlijke vijanden. Waarbij zij elkaar in werkwijze aanvullen. Het vraagt even meer aandacht in het scouten, waarnemen en het introduceren maar het levert een effectievere bestrijding op.

Een mooi voorbeeld is de bestrijding van bladluis. Waarbij er sluipwespen zoals Aphipar worden geïntroduceerd omdat ze beschikken over uitmuntende zoekcapaciteit en de eerste luisaantasting perfect kunnen opsporen. Maar deze sluipwesp hoeft de klus niet alleen te klaren. Aanvullend wordt gewerkt met Aphidend, dit zijn galmuggen die feilloos de geur van roetdauw op een gewas herkennen en daar dan massaal eieren afzetten om kolonies van bladluis verder op te ruimen.

Hetzelfde geldt voor de bestrijding van wolluis. We bereiken in de praktijk goede resultaten door larven van de kever Cryptolaemus montrouzieri, de Cryptobug, in de zetten die lokaal wolluis opruimen. De larven gaan naarmate ze groter groeien steeds meer wolluis prederen. Ook in dit geval wordt de bestrijdingscapaciteit vergroot door een combinatie te maken met de inzet van een sluipwesp. Citripar blinkt uit in zoekgedrag en spoort nieuwe en jonge wolluisaantastingen effectief op en parasiteert wolluisnimfen.

De bestrijding van beide plagen is een uitdaging, dat zullen degene die dit stukje lezen en ervaring hebben ongetwijfeld beamen. Maar door de eigenschappen van beide natuurlijke vijanden te combineren en ze samen voor je te laten werken kom je in de bestrijding van blad- en wolluis dus zeker verder!

Hulp nodig?