Categorie: Kolom
Publicatiedatum: mei 23, 2016

Niet kijken wat het kost, maar wat het u opbrengt!

Met meer biologie de winter uit komen.Wie wil dit nu niet? En het kan! In februari en maart hebben we op diverse bedrijven en verschillende teelten eerder en meer biologie gezien die de winter heeft overleefd.

Met name warmteminnende beesten zoals Cryptolaemus en Delphastus hebben het in de wintermaanden lastig. Ook Encarsia en Swirskii zakken in de winter vaak helemaal weg. Telers die weinig chemie hebben gebruikt afgelopen winter profiteren daar nu van. We zien een trend waarbij 'beesten' die in de kas overleven langzaam maar zeker sterker worden en eerder in het jaar op oorlogssterkte zijn om de plaag frontaal aan te vallen. Dit is natuurlijk een groot winstpunt voor de telers.

Ook zien we een trend dat er met name in sierteelt de laatste jaren steeds grotere aantallen biologie wordt ingezet. Dat kost dan wel geld maar wat levert het u op?! Een ander winstpunt is dat bij reductie van bespuitingen het gewas er wel bij vaart en een betere productie geeft. Meer biologie in uw gewas levert dus winst op!

Of de plaagdruk nu beter wordt gecontroleerd door natuurlijke vijanden die worden gekocht of door natuurlijke vijanden die zijn aangepast aan de kassituatie maakt voor de teler niet veel uit. Eén ding staat voor ons vast: hoe minder chemie des te beter de biologie en het gewas presteert.

Hulp nodig?