Categorie: Kolom
Publicatiedatum: juni 20, 2017

Innoveren voor een duurzame toekomst

Over de hele wereld staat het milieu volop in de belangstelling. En dat is goed, want we willen dat deze mooie aarde ons ook in de toekomst kan bieden wat we nodig hebben. Veel wordt samengevat in allerlei mooie slogans zoals “People Planet Profit” of “MVO” ( Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Binnen de agrarische sector is dit denken ook keihard binnen gedrongen. Consumenten willen veilig voedsel op hun bord. Ook binnen de sierteeltsector wordt dit gedachtegoed, vaak door NGO’s gestimuleerd, opgepakt.

Dit is niet gemakkelijk, het gaat tenslotte om de sierwaarde van de bloem of plant. Een kleine misvorming door een insect kan de economische waarde dan ook flink drukken.

De laatste tijd worden er gelukkig steeds betere resultaten geboekt met geïntegreerde gewasbescherming in bijvoorbeeld chrysant en roos, maar ook in verschillende potplantculturen. Dat biedt dus enorme perspectieven.

De druk op de sector is enorm hoog, de eisen van supermarktketens zijn fors en de uitdagingen navenant.
Het geeft ons als bedrijf een prikkel op zoek te gaan naar innovaties zodat de kweker zijn prachtige producten kan telen op een milieuvriendelijke wijze. Dan hebben we pas echt een win-win situatie. Innovaties kunnen komen in de vorm van nieuwe natuurlijke vijanden, maar ook biostimulanten die planten weerbaarder maken. We staan aan de vooravond van iets moois.