Categorie: Kolom
Publicatiedatum: december 09, 2016

Correcties in een geïntegreerde gewasbeschermingssysteem

Als specialist gewasbescherming zie je dagelijks de voordelen van biologische bestrijding. Heel veel ziekten en plagen worden in de natuur opgelost mede door natuurlijke vijanden of stoffen in de plant die de plant weerbaarder maken tegen aanvallen van schimmels of insecten.

De moderne tuinder maakt hier graag gebruik van omdat hij ziet dat het werkt en omdat hij niet graag gaat spuiten. Spuiten is voor de meesten geen leuk werk, het kost geld en het is ook niet altijd goed voor het gewas. Spuiten met schoon water kan al wat groeiremming geven.

Maar glastuinbouw is geen strak fabrieksproces en geïntegreerde gewasbescherming is geen rechtlijnige wiskunde. Werken met planten en natuur kent vele variaties en verrassingen.

M.a.w. de inzet van biologische bestrijding kan wel eens een moment net tekort komen. Dat kan allerlei oorzaken hebben waar ik nu niet over uit wil weiden. Gevolg is wel dat de teler dan zo snel mogelijk moet kunnen corrigeren met liefst een zo veilig mogelijk middel voor de natuurlijke vijanden die op dat moment aanwezig zijn in het gewas. Dit onderdeel is cruciaal voor het succes van maximaal biologisch gewas beschermen: de tuinder moet eigenlijk altijd kunnen beschikken over een goed werkend en bio-veilig correctiemiddel.

De voorkeur is zelfs om dit in eerste instantie pleksgewijs te kunnen doen. Alleen op die plaats waar de ziekte of plaag teveel schade gaat geven. Door de moderne scout-technieken, de grootte van de bedrijven en de goede spuittechnieken loont het de moeite om middelen alleen daar in te zetten ter correctie van het geïntegreerde systeem om zo het milieu, natuurlijke vijanden en gewas te sparen. Ook bespaart het kosten aan middelen voor de tuinder.
Alleen dit botst al heel snel met de huidige etiketten. Als je een plek spuit geldt dat als 1 behandeling en zo kan het gebeuren dat je het voor de bio in het geïntegreerde systeem en het milieu heel goed doet, maar dat je volgens de wet te veel behandelingen hebt uitgevoerd. Dat voelt niet goed en rechtvaardig.

Ik doe een beroep op de desbetreffende instanties om hier nog eens goed naar te kijken en op dit moment daar niet altijd direct verbaliserend tegen op te treden.

Auteur: Gast columnist Jan Hoogstrate (Specialist gewasbescherming & biologie Horticoop BV)