Categorie: Teeltadvies
Publicatiedatum: maart 23, 2017

Rupsen in paprika: meteen stevig aanpakken

Het afgelopen jaar is al gemeld dat rupsen heel lastig kunnen zijn. Dat is ook nu, vroeg in het seizoen, het geval. Er zijn telers die al meermalen tegen rupsen hebben moeten spuiten.

In zulke situaties is het niet gemakkelijk om aan te geven welk middel het beste ingezet kan worden. Dit komt omdat veel middelen aan kracht hebben verloren. Van resistentie is weliswaar nog geen sprake, maar er zijn 'ontsnappers' die doorgroeien, zich verpoppen en een nieuwe populatie opbouwen.

Bij opkomst van rupsen is het dan ook van groot belang om de verschillende middelen goed af te wisselen en dóór te gaan met wekelijkse bespuitingen totdat geen levende rupsen meer worden gevonden.
Kijk ook goed naar de manier van spuiten: de juiste dosering, elke pad spuiten, de juiste spuitdruk, wat is de pH van het spuitwater, etc.

Auteur: Alex Taal - groenteconsultant