Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Actief bijdragen aan de mondiale SDG's

In 2015 boden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties de wereld een blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. De 17 doelstellingen zijn gericht op armoede, honger, onderwijs, genderongelijkheid, schoon water en andere kritieke kwesties.

Wij dragen actief bij aan een betere gezondheid voor mens en planeet in samenwerking met de natuur en streven ernaar ons uiteindelijke doel van 100% duurzame land- en tuinbouw in de toekomst te bereiken. Door dit te doen en onze kennis te delen, dragen we bij aan het verbeteren van de mondiale voedselzekerheid en milieubescherming.

Hoe dragen we bij aan de SDG's?

Plagen en ziekten in de kas bestrijden met behulp van roofmijten en wespen, planten weerbaarder maken door het gebruik van schimmels in de bodem en hommels introduceren om de bestuiving te verbeteren, hebben allemaal, direct en indirect, een aanzienlijke vermindering van het gebruik van chemische stoffen in de tuin- en landbouw mogelijk gemaakt. Wij bestrijden niet alleen plagen en ziekten, maar verbeteren ook actief de gezondheid van planten, de gezondheid van mensen die in de land- en tuinbouw werken en de gezondheid van consumenten die toegang hebben tot residuvrije producten.

Belangrijkste SDG's waarin wij actief zijn

SDG 2 – Geen honger

Uit recente cijfers blijkt dat meer dan een miljard mensen elke dag honger lijden. Wereldwijde statistieken laten ook zien dat elk jaar 30 tot 40% van de productie van tuinbouw- en landbouwgewassen verloren gaat door plagen en ziekten. Ons portfolio van biologische oplossingen biedt telers een scala aan veilige, duurzame oplossingen voor de bestrijding van plagen en ziekten. Wij bieden macro- en microbiologische alternatieven voor bestrijdingsmiddelen en kunstmest zodat telers residuvrij fruit, groenten en andere gewassen kunnen produceren.

Onze producten werken zowel bovengronds als rond het wortelgestel in een holistische benadering die de gezondheid van planten, van telers en hun werknemers en van consumenten bevordert.

Wij promoten actief geïntegreerde gewasbeheerpraktijken in zowel de ontwikkelde wereld als kleine bedrijven in minder ontwikkelde landen, en delen onze kennis met non-profitorganisaties, onderzoekscentra en de academische wereld om telers in alle hoeken van de wereld te bereiken. Naast andere sociale projecten biedt de Koppert Foundation trainingen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming voor ‘plantendokters’ die lokale telers adviseren over duurzame gewasbeschermingsmethoden.

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur

Innovatie zit in ons DNA. De passie om voortdurend natuurlijke principes te verkennen en benutten, vormt de kern van onze activiteiten. Het vermogen om deze kennis te vertalen in praktische toepassingen die bijdragen aan het vinden van duurzame oplossingen voor heersende problemen in de land- en tuinbouw, is onze kracht.

Hoewel we in de eerste plaats bekendstaan om onze producten, zijn we in wezen een kennisbedrijf. Het komt regelmatig voor dat onze research en ontwikkelingen een bron van biologische oplossingen vormen, die vervolgens wereldwijd worden ingevoerd. Baanbrekende ontdekkingen zijn onder meer de introductie van hommels voor natuurlijke bestuiving, nuttige macro- en micro-organismen om plagen en ziekten te bestrijden en de gezondheid en groei van planten te bevorderen, technologieën voor biologische bestrijding zoals drones voor de detectie van plagen en ziekten en het op de markt brengen van producten voor biologische gewasbescherming en bijbehorende technologieën zoals Natutec Scout, de app voor monitoring/scouting.

SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

In 2050 moeten er naar schatting 9 à 10 miljard monden worden gevoed. Bovendien staan de natuurlijke hulpbronnen om de groeiende wereldbevolking van veilig voedsel te voorzien onder steeds grotere druk. Daarom moeten telers oogstverliezen en voedselverspilling sterk terugdringen. Door biologische oplossingen zoals natuurlijke vijanden en nuttige micro-organismen te introduceren, kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden verminderd. Dit zorgt voor minder vervuiling en een lagere koolstofvoetafdruk.

Via de Koppert Foundation helpen we kleine bedrijven hun opbrengst te verbeteren. Samen met een aantal Nederlandse bedrijven maken we deel uit van het 'Seed2Feed'-project in Kenia. Het programma toont boeren hoe ze hun opbrengst kunnen verhogen door gebruik te maken van biologische gewasbescherming in plaats van bestrijdingsmiddelen. Als gevolg hiervan hebben boeren hun opbrengsten op duurzame wijze verhoogd, waardoor er minder armoede en vervuiling in het gebied is.

Duurzaamheid is bij ons een doorlopend proces dat in de afgelopen jaren extra impuls en aandacht kreeg met ons besluit om procedures te stroomlijnen en productieprocessen, gebruik van grondstoffen, verpakkingen en transport te verduurzamen. Al onze medewerkers worden betrokken bij dit proces, dat erop gericht is sociale duurzaamheid onderdeel te maken van het DNA van Koppert.

SDG 15 – Leven op het land

We zijn een aanjager van verandering in de land- en tuinbouw. Wij spelen direct of indirect een rol bij het bewustmaken van telers en andere stakeholders in de landbouw van de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van chemische stoffen voor de bestrijding van plagen en ziekten, bemesting en andere landbouwprocedures. We doen dit door duurzame alternatieven te ontwikkelen die uit de natuur zelf afkomstig zijn, waarbij macro- en micro-organismen worden gebruikt om duurzame landbouwpraktijken te herstellen en te bevorderen, en de biodiversiteit te ondersteunen.

Onze microbiële Natugro-, Trianum- en Panoramix-programma's bevorderen de gezondheid van planten om het gewas te versterken en de weerstand tegen droogte of waterstress te verbeteren, de opname van voedingsstoffen te verhogen en het gewas te beschermen tegen schadelijke ziekten. Micro-organismen verbeteren de weerbaarheid van planten en optimaliseren de relatie tussen het wortelgestel en de bodem. De afgelopen jaren heeft onze uitgebreide knowhow van micro-organismen, biostimulanten en feromonen geïnspireerd tot talloze oplossingen die de weerbaarheid van planten tegen stress, plagen en ziekten hebben verbeterd.

SDG 17 – Partnerschappen voor de doelstellingen

Het opbouwen van partnerschappen is een van onze kernwaarden. Samenwerking zit ons in de genen. Dat kunnen we niet alleen. Wij weten dat we alleen door samen te werken dichter bij het realiseren van onze missie en visie kunnen komen. Daarom staan we open voor het opbouwen van relaties, zowel extern als intern.