Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

We zijn trots op onze bijdragen aan zinvolle veranderingen binnen onze sector

Actief bijdragen aan de SDG's van de wereld

In 2015 boden de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties de wereld een blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen.

Bij Koppert geloven we dat duurzame ontwikkeling essentieel is voor de toekomst van onze planeet. Als toonaangevende leverancier van biologische oplossingen voor land- en tuinbouw erkennen we de belangrijke rol die we spelen in het behalen van de VN Sustainable Development Goals. Door ons streven naar duurzaamheid streven we naar een positieve impact op het milieu, de maatschappij en de economie.

Hoe dragen we bij aan de SDG's?

Onze dagelijkse activiteiten sluiten aan bij verschillende van de SDG's, met name die met betrekking tot duurzame landbouw, behoud van biodiversiteit en klimaatactie.

Het bestrijden van plagen en ziekten in de kas met behulp van roofmijten en wespen, het weerbaarder maken van planten door het gebruik van schimmels in de bodem en het introduceren van hommels om de bestuiving te verbeteren, hebben allemaal, direct en indirect, gezorgd voor een aanzienlijke vermindering in het gebruik van chemische middelen in de land- en tuinbouw. We bestrijden niet alleen plagen en ziekten, maar verbeteren ook actief de gezondheid van planten, de gezondheid van mensen die in de tuinbouw en landbouw werken en de gezondheid van consumenten die toegang hebben tot residuvrije producten.

Belangrijkste SDG's waarin we actief zijn:

SDG 2 - Honger nul

De nawerking van het feit dat meer dan 800 miljoen mensen dagelijks honger lijden, wordt nog verergerd door aanzienlijke verliezen van gewassen door plagen en ziekten. Onze biologische oplossingen stellen telers wereldwijd in staat om gewassen te produceren met een hoge opbrengst, zonder residuen en met het oog op voedselzekerheid, veiligheid en duurzaamheid in de landbouw.

SDG 9 - Industriële innovatie en infrastructuur

Innovatie is een van onze kernactiviteiten. Onze kracht ligt in ons vermogen om kennis te vertalen naar praktische toepassingen, wat bijdraagt aan de ontdekking van duurzame oplossingen. Onze inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling leveren baanbrekende ontdekkingen op, van natuurlijke plaagbestrijding tot geavanceerde bewakingstechnologieën, waardoor duurzame industrialisatie wordt gestimuleerd.

SDG 12 - Verantwoord consumeren en produceren

Met een wereldbevolking die tegen 2050 naar verwachting bijna 10 miljard zal bedragen, is het noodzakelijk om prioriteit te geven aan verantwoorde productiepraktijken. Terwijl onze oplossingen telers al in staat stellen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen en bevruchting tot een minimum te beperken en zo vervuiling tegen te gaan, zijn we ook onze eigen activiteiten aan het transformeren. Ons doel is om de uitstoot te minimaliseren en het energieverbruik te verminderen, in lijn met ons streven naar duurzame praktijken in onze hele waardeketen.

SDG 15 - Leven op het land

We pleiten voor duurzame landbouwmethoden door samen te werken met de natuur en oplossingen te vinden om ecosystemen te herstellen en te verbeteren. Door veerkracht van planten en biodiversiteit te bevorderen, gaan we landdegradatie tegen en stellen we het leven op het land veilig voor toekomstige generaties.

SDG17 - Wereldwijde partnerschappen

We weten dat we moeten samenwerken om dichter bij de realisatie van onze missie en visie te komen en bij te dragen aan de Global Goals. Daarom staan we open voor het opbouwen van relaties, zowel extern als intern. Door partnerschappen aan te gaan met de academische wereld, onderzoeksinstellingen en collega-bedrijven vergroten we onze impact en dragen we bij aan wereldwijde inspanningen voor duurzame ontwikkeling.