Categorie: Artikel
Publicatiedatum: januari 07, 2016

Your partner for sustainable cultivation - at Fruit Logistica

Sleutelrol voor zachtfruit op stand Koppert tijdens Fruit Logistica

Met een totaalaanpak, waarbij kennis, advies en oplossingen worden samengebracht, speelt Koppert een steeds grotere rol in het verduurzamen van de teelt en de keten.

Wereldwijd groeit de productie van producten als aardbeien, bramen, frambozen en bessen in een hoog tempo. De grote investeringen en de toenemende kapitaalintensiteit maken dat telers risico's maximaal wensen uit te sluiten. Tegelijkertijd staan zij onder druk, want het pakket chemische middelen wordt schraler, deze middelen verliezen aan effectiviteit.

Bovendien willen de afnemers een product vrij van residu. Steeds meer telers zoeken het daarom in de geïntegreerde of zelfs de volledig biologische teeltwijze. Zij vinden Koppert Biological Systems aan hun kant, dat een compleet pakket aan oplossingen ter beschikking heeft. Dat gaat om hommels voor de bestuiving, bestrijders van plaaginsecten en biostimulanten (microbiële producten en natuurlijke stoffen) die de plant ondersteunen en versterken.

De totaalaanpak, waarbij kennis, advies en oplossingen worden samengebracht, is de sleutel tot succes. Telers moeten met onze producten leren werken. Vandaar dat Koppert telers ook adviseert en intensief wil begeleiden. Zo ontstaat een robuust geïntegreerd systeem en wordt de teelt stukken bedrijfszekerder.

Kom met ons kennismaken op de Fruit Logistica
Vooral in het groente- en fruitschap gaan de ontwikkelingen snel. In dit schap kan de retailer zich onderscheiden met een vers en smaakvol product, geproduceerd met een minimale of zelfs geen belasting van het milieu, en gegarandeerd voedselveilig.

Onze Koppert medewerkers heten u graag welkom op onze stand, waar we u graag uitleggen wat we voor u kunnen betekenen.

Hall 1.2 – stand D-08

In veel gewassen en vele landen is de aanpak van Koppert een vaste waarde geworden en we bekijken graag samen met u of er mogelijkheden zijn om bij te dragen aan het oplossen van uw issues.

De behaalde resultaten tot op heden spreken voor zich! Telers in Nederland, elders in Europa en op andere continenten zien op hun bedrijf meer groeikracht, grotere vruchten, een betere benutting van nutriënten, een gewas dat eerder in winterrust gaat (belangrijk voor de productie in het volgende seizoen) en meer weerbaarheid tegen ziekten en plagen. En een gewas dat minder afhankelijk is van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen. Dat leidt tot meer duurzaamheid, tot voedselveiligheid en zeker ook tot een hogere opbrengst.

Partner with Nature
We moeten toe naar minder chemische gewasbeschermingsmiddelen, naar minder kunstmeststoffen en naar hogere producties van een betere kwaliteit om de wereld te kunnen blijven voeden, samen met onze klanten en andere partijen in de keten. Deze ‘drive’ heeft Koppert verwoord in haar missie: Koppert wil de gezondheid van mens en aarde verbeteren. In samenwerking met de natuur maken wij de landbouw gezonder, veiliger en productiever. Samengevat in de tagline: Partners with Nature.