Categorie: Kolom
Publicatiedatum: november 05, 2019

Verborgen Leven

Onze adviseur:

Wim van der Meer Consultant sierteelt
Poinsettia_Koppert_Biological_Systems-2.jpg

Verborgen Leven

Op bedrijven met Potplanten neemt de druk en schade van rupsen toe, vooral de Duponchelia fovealis doet een flinke duit in het zakje. Recent zagen we vooral rupsvraat aan verterend organisch materiaal; inmiddels kun je in meerdere teelten zien dat alle vitale plantdelen ook op het menu staan.

De motten komen jaarrond voor in de kas, de plaagontwikkeling moet dan ook op de voet worden gevolgd aan de hand van feromoonvallen. Wekelijkse tellingen geven inzicht in het aantal motten dat actief is.

De rupsen houden er een verborgen levenswijze op na, zij zijn lichtschuw en houden van vochtige omstandigheden zoals in substraat en afgestorven plantdelen. Vraatschade begint aan de stambasis, hierdoor valt de eerste rupsvraat nauwelijks op en is de kans groot dat er een ware plaag ontstaat.

Wat( biologisch) te doen tegen de 4 stadiums van dit plaaginsect:

  • Het ei stadium is goed te bestrijden door inzet van de bodemroofmijt Macro-Mite
  • Het larve en of rups stadium aanpakken met Capsanem bespuitingen, dit aaltje is de natuurlijke vijand van de rups.
  • Het pop stadium is nauwelijks te bestrijden, zij hebben het uiterlijk van een stukje veensubstraat omringd met spinseldraden liggende op het substraatoppervlak
  • Het vlinder / mot stadium kan met behulp van feromoonvallen en vanglampen gesignaleerd dan wel aangepakt worden

Tijdige herkenning en een goede bedrijfshygiëne vormen de basis in de strijd tegen deze sluipende plaag.

Hulp nodig?