Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 11, 2017

Maximaal resultaat met Entonem en Capsanem

"We hanteren een heel strikte werkwijze. Zo halen we het uiterste uit de twee producten", aldus José van Egmond.

Plantenkwekerij Van Egmond Lisianthus gebruikt op de vestiging in 's-Gravenzande sinds anderhalf jaar Entonem en Capsanem (insectenparasitaire nematoden). Met een totaalaanpak haalt de plantenkwekerij het maximale uit de twee producten. Het resultaat? Een chemisch middelenverbruik dat met niet minder dan negentig procent is teruggedrongen.

Aan het Bagijneland in 's-Gravenzande kweekt Van Egmond Lisianthus op 2,5 hectare de kiemplantjes van Lisianthus. Vanaf het zaaien tot het leveren van de jonge plantjes aan de vestiging in Rijnsburg vraagt de opkweek vijf tot zes weken. In Rijnsburg (twee hectare) kweekt de onderneming de planten in ongeveer drie weken af. Daarna worden zij uitgeleverd aan de eindkwekers van Lisianthus. Thuismarkt Nederland is belangrijk, daarnaast is er veel export naar onder meer Zuid- en Oost-Europa, Zuid-Afrika, Tanzania, Israël en China, dat een belangrijke groeimarkt is. De volumes zijn groot: jaarlijks levert Van Egmond Lisianthus een dikke 220 miljoen plantjes af.

Een groot succes

Uitsluitend in de jonge, kwetsbare gewassen in 's-Gravenzande speelden problemen met de varenrouwmug en de oevervlieg. "Al eerder hebben wij aaltjes ingezet tegen de varenrouwmug en de oevervlieg", vertelt operationeel directeur José van Egmond. "Maar met onvoldoende resultaat. Dat was nog niet alarmerend; er waren in die tijd nog voldoende chemische middelen beschikbaar." Dat veranderde gaandeweg en uiteindelijk werd het pakket chemische middelen erg schraal. Eind 2015 besloot de plantenkwekerij om het weer met aaltjes te gaan proberen. Met begeleiding van Koppert-consultant Jenette Douma werden de producten Entonem en Capsanem ingezet. Entonem bevat het insectenparasitaire aaltje Steinernema feltiae tegen onder meer varenrouwmuggen. Capsanem bevat Steinernema carpocapsae en bestrijdt onder meer de oevervlieg Scatella stagnalis. Nu was er wel succes - en het was groot.

Zeer strikte aanpak

Steinernema feltiae

"Deze keer hebben we er dan ook vanaf het begin bovenop gezeten", zegt José van Egmond. "Je moet bedenken: alles wat hier staat, is al verkocht. Daar kunnen we geen risico's mee nemen." Van Egmond Lisianthus en Jenette Douma brachten de medewerkers veel kennis bij. Ook werd een vaste werkwijze ontwikkeld. Een gespecialiseerde medewerker zoekt elke dag in de gewassen naar de twee plaaginsecten en hun schadeverschijnselen en telt elke week de vangplaten. Hij is daar de helft van zijn tijd mee bezig. De bevindingen en de genomen maatregelen komen in een weekrapport.

Het maximale resultaat

Als schade wordt gevonden, zet de plantenkwekerij Entonem of Capsanem in. "Dan letten we goed op de juiste omstandigheden, zoals de bodemtemperatuur en het vochtgehalte van de grond, en ook op een precieze en homogene verdeling van de spuitvloeistof. De plaagdruk bepaalt welke aantallen aaltjes wij inzetten. Ook onderzoeken we grondmonsters onder de microscoop, zodat we weten hoe de populaties aaltjes zich houden. Op deze wijze halen we het uiterste uit Entonem en Capsanem en is het resultaat maximaal."

Geen chemie: een vitaler gewas

Het resultaat van deze totaalaanpak mag er zijn: het verbruik aan chemische middelen tegen de varenrouwmug en de oevervlieg is met negentig procent gedaald, en dat mag spectaculair heten. "Een ander pluspunt is dat nu geen groeistilstand meer optreedt. In die hele jonge plantjes is dat een groot voordeel. Ze zijn vitaler als ze geen chemische behandeling voor hun kiezen hebben gekregen." Die vitaliteit is verderop in de keten nog steeds een voordeel. "De teelt van Lisianthus is geen gemakkelijke. Des te sterker het plantje is dat wij leveren, des te beter dat is voor de eindkweker."

De markt vóór blijven

José van Egmond is één van de vier directeuren van het succesvolle familiebedrijf. Haar vader is algemeen directeur, haar broer Albrecht leidt de logistiek, haar zus Jacqueline doet de financiën. Omgerekend naar fulltime heeft het bedrijf vijftig medewerkers aan het werk. De onder MPS-A gecertificeerde onderneming ziet dat de afnemers steeds hogere eisen gaan stellen. "Daarom doen we al veel meer. Zo behandelen we onze potgrond met gammastralen en is bedrijfshygiëne erg belangrijk. En regelmatig bezoekt Jenette Douma ons bedrijf. Dan bespreken we de actuele gang van zaken, maar kijken we ook naar alle nieuwe ontwikkelingen in de biologische gewasbescherming. We willen de markt vóór zijn."