Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 04, 2018

Koppert en NovaCropControl gaan samenwerking aan

Met sleutelen aan de voeding meer effect gewasbescherming

(links) Sjoerd van der Ent: “Het versterken van de balans in de voeding heeft gunstige gevolgen."
Age Tanja: “De plant profiteert op allerlei manieren van een betere nutriëntenbalans.”

De teler die zijn planten optimaal voedt, ziet dat terug in een grotere weerbaarheid. Daardoor is minder chemie nodig is en kunnen bestrijders meer eff ect hebben. Koppert krijgt steeds meer kennis van dit principe in de plantenteelt. De samenwerking met NovaCropControl geeft er een nieuwe en krachtige impuls aan. De telers profiteren.

Onderzoeks- en testcentrum NovaCropControl heeft een sterke reputatie als het gaat om de advisering op het vlak van plantenvoeding. De samenwerking snijdt aan twee kanten hout. Koppert krijgt toegang tot de kennis van NovaCropControl en kan met die kennis de klanten nog beter adviseren. NovaCropControl krijgt toegang tot het netwerk van Koppert en kan voor meer telers veel betekenen. NovaCropControl is groot in plantsapanalyses die inzicht geven in de voedingstoestand van de plant. Die voedingstoestand is ten dele bepalend voor onder meer de weerbaarheid van de plant tegen ziekten en plagen. Daar zitten interacties achter die bij de meeste telers niet bekend zijn.

Kijken naar het systeem

Een voorbeeld zijn nutriënten die elkaar in de weg zitten. Sjoerd van der Ent, bij Koppert manager R&D Microbiology, geeft een voorbeeld. "Stel de plant heeft bijvoorbeeld van element A te veel en daardoor kan hij niet voldoende van element B opnemen. In de praktijk constateren telers dan een tekort aan B. Zij geven de plant dan extra B. Maar omdat de plant nog steeds te veel van element A heeft, verandert de situatie niet. De oplossing: minder van A geven waardoor de plant voldoende van element B kan opnemen." Hij wijst op een onderliggend mechanisme. "Als je alleen naar element B kijkt, is een symptoom het vertrekpunt. Dat is wat de glastuinbouw tot nu doet. Maar als je kijkt naar de samenhang, in ons voorbeeld tussen A en B, kijk je naar het hele systeem. Die kant moeten we op: we moeten het systeem begrijpen dat de plant gebruikt om gezond en fit te blijven. Dan kunnen we preciezer sleutelen aan de interacties die dat systeem verzwakken of versterken."

Planten met obesitas

Planten blijken ook last van een nutriëntenobesitas te kunnen hebben. Age Tanja, consultant sierteelt: "Mensen die elke dag fast food of te veel eten, brengen hun gezondheid in gevaar. Bij planten werkt het net zo. Een teveel aan voeding verzwakt de plant; hij wordt gevoeliger voor plagen en ziekten. Een voeding die precies op maat is, zorgt ervoor dat de plant de aangeboden nutriënten optimaal en eff ectief weet te gebruiken. Hij wordt sterker en ziekten en plagen krijgen minder kans om toe te slaan." Een voorbeeld is de stikstofgift. Nogal eens krijgt een gewas te veel stikstof uit kunstmest aangeboden. Een overdaad aan 'chemische' stikstof maakt de plant zwakker. "Met de plantsapanalyses van NovaCropControl kunnen we dit meten. De teler kan dan beter corrigeren. Minder N uit kunstmest, en wellicht meer N van organische oorsprong. Als de overdaad aan N maar verdwijnt."

Minder chemie, meer biologie

Het versterken van de balans in de voeding heeft gunstige gevolgen. Een plant die op eigen kracht gezond is en blijft, heeft minder chemische gewasbescherming nodig, staat dus niet stil als gevolg bespuitingen, heeft meer groeikracht en zal een hogere productie neerzetten. Age Tanja: "Dat is het punt waar Koppert en NovaCropControl elkaar vinden. De bedrijven werken allebei aan het verduurzamen van plantaardige teelten. Minder chemie en meer biologie - dus méér natuur - past helemaal in dat streven."

Zestig procent minder witte vlieg

Adviseur Sjoerd Smits van NovaCropControl beaamt dat. Ook hij benadrukt het belang van de voeding voor de gewasgezondheid. "Kijk naar de samenhang tussen voeding en plagen. Een voorbeeld is witte vlieg. Bij een plant die een teveel aan stikstof heeft, is de eiafzet van witte vlieg maar liefst 2,5 keer hoger dan wanneer de plant precies genoeg stikstof heeft. Oftewel: als je de plant op precies het juiste stikstofdieet zet, daalt de aantasting door witte vlieg met zestig procent. De bestrijders kunnen het dan natuurlijk veel beter bijbenen en de teler zal minder snel problemen krijgen met het plaaginsect." NovaCropControl biedt inmiddels plantsapanalyses voor 21 nutriënten aan. De analyses zijn gebaseerd op harde en betrouwbare metingen. Sjoerd Smits: "Hun belangrijkste nut is dat de teler voorkomt dat de plant een overmaat aan voeding krijgt aangeboden. Die teler hoeft niet meer de drain met de gift te verrekenen, een methode waarin altijd een bepaalde mate van onnauwkeurigheid schuilt. En de analyses leggen interacties bloot die je anders niet of veel moeilijker te weten komt."

Biostimulanten nog effectiever

De analyses van NovaCropControl gaan ook een rol spelen in de productontwikkeling van Koppert. Met de plantsapanalyses kan Koppert de effectiviteit van nieuwe biostimulanten nog beter meten, al in de fase van de productontwikkeling, maar ook later als producten op de markt zijn. Age Tanja: "We kunnen de telers straks meer vertellen over hoe hun gewassen zich 'voelen' en wat de bedreigingen zijn die vanuit de voeding komen, én hoe zij hun gewassen sterker en fitter kunnen maken."

Aanbevolen voor jou