Categorie: Artikel
Publicatiedatum: december 21, 2015

Koppert bouwt nieuw R&D-centrum in Spanje

Koppert blijft investeren in de markt en het onderzoek. Recent ging in Spanje de bouw van start van een nieuw R&D-centrum. Het onderzoek naar microbiële producten en nieuwe natuurlijke vijanden wordt er kernactiviteit.

Het centrum komt te staan in de stad Vícar, in tuinbouwprovincie Almería. Burgemeester Antonio Bonilla van deze stad legde de eerste steen van het nieuwe onderzoekscentrum. Met 300 vierkante meter oppervlak krijgt dat forse afmetingen. Het is zeer duurzaam ontworpen en zal op basis van zonlicht en wind zelf in zijn energie voorzien.

Verkoopdirecteur Valter Ceppi van Koppert Spanje stelt dat het nieuwe R&D-centrum een investering in de markt is. "In het centrum werken we aan oplossingen voor problemen waar telers mee te maken hebben. Zo dragen we bij aan hun concurrentiepositie en aan de commerciële waarde van hun producten."

Microbials en bestrijders
Onderzoek naar nuttige micro-organismen is één van de activiteiten. Dit onderzoek, aan schimmels en bacteriën die de groeikracht en de weerbaarheid van het gewas ondersteunen, krijgt veel prioriteit bij Koppert. Met producten op een natuurlijke basis als Trianum, Fortafol, Linafer-P, Panoramix en een aantal producten die schadelijke aaltjes bestrijden, heeft Koppert inmiddels een sterke positie opgebouwd.

In een tweede laboratorium zoekt Koppert naar nieuwe natuurlijke vijanden. Ook komen hier faciliteiten voor de kwaliteitscontrole van de producten die de onderneming in Spanje en omringende landen verkoopt.
Medio 2016 opent het centrum de deuren. Het zal ook ruimte bieden voor activiteiten op het gebied van training, voorlichting en onderwijs, en voor gastonderzoekers van andere vestigingen van Koppert en van instituten waarmee wordt samengewerkt.