Categorie: Artikel
Publicatiedatum: maart 13, 2018

Jaarcongres: Landbouw zonder chemie – Hoe dan?

Op 28 maart a.s. spreken kopstukken uit de land- en tuinbouw en natuurorganisaties zich uit over de vraag Landbouw zonder chemie- hoe dan? Samen met Foodlog is Koppert Biological Systems initiatiefnemer voor dit jaarcongres dat als première op het hoofdkantoor in Berkel en Rodenrijs wordt georganiseerd.

Aanleiding congres
Insectensterfte en andere milieuzorgen spelen een hoofdrol in de publieke opinie. Ze worden toegeschreven aan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de gangbare land- en tuinbouw. Logisch dus dat de roep om meer (ontwikkeling en toepassing van) ecologische/biologische, of in elk geval duurzame vormen van land- en tuinbouw met minder van dat middelengebruik, nadrukkelijk en hard klinkt. Het evenement heeft als doel agrarisch Nederland meer richting ecologische/biologische (bestrijdings)middelen te laten bewegen.

Drie ambities
Ons eerste Jaarcongres Landbouw zonder chemie – hoe dan? heeft drie ambities:

  1. Milieu-impact land- en tuinbouw significant omlaag: Inzichtelijk maken aan welke knoppen we, los of gekoppeld, kunnen draaien om de milieu-impact van de land- en tuinbouw significant omlaag te brengen;
  2. Uiterst praktisch een urgent probleem oplossen: wist u dat het ontoereikende beoordelingskader van de autoriteiten maakt dat de ontwikkeling van ecologische/biologische oftewel groene middelen dreigt op te drogen? Dat moet anders.
  3. Commerciële kansen ontdekken: voor boeren, tuinders en telers voorstelbare stippen op de horizon zetten. En die koppelen aan consumenten en winkeliers – die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Als zij niet in actie komen gebeurt er niets.

Voor wie is dit congres interessant?
Dit congres is gericht op iedereen die in de voedselketen actief is; van gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/biologische bestrijdingsmiddelen, beleidsmakers en -adviseurs (overheden en bureaus), toelatings- en handhavingsautoriteiten tot akkerbouwers, tuinders en melkveehouders. Zeker ook voor handel, verwerkers, retailers en out-of-home-formules. Deelnemers uit die sectoren zullen zich samen met consumenten kunnen oriënteren op de marktkansen die meer en nieuwe duurzame vormen van bestrijding en land- en tuinbouw bieden.

Praktische informatie
Woensdag 28 maart 2018, Koppert Biological Systems, Veilingweg 14, Berkel en Rodenrijs, inloop 9.30 uur, start 10.00 uur precies, einde netwerkborrel 18:00 uur.

Kaarten:
Via deze link kunt u zich inschrijven.