Categorie: Artikel
Publicatiedatum: oktober 18, 2017

50 jaar ervaring in gratis webinar van Hoogendoorn en Koppert

Dit jaar is een bijzonder jaar voor Koppert Biological Systems en Hoogendoorn Growth Management, aangezien beide bedrijven in 2017 hun vijftigjarig bestaan vieren. De gezamenlijke expertise van deze partnerbedrijven heeft diverse geslaagde internationale projecten opgeleverd. Het is daarom een groot genoegen om samen de volgende webinar 'Assimilatiebalans' te organiseren op woensdag 25 oktober a.s.

Deze webinar van 60 minuten is de tweede uit de Hoogendoorn en Partners-webinarserie over 'Next Generation Growing', bestaande uit vier webinars. De eerste webinar over plantversterking werd op 5 oktober jl. georganiseerd samen met onze partner LetsGrow.com. In die webinar zijn de drie balansen geïntroduceerd waardoor de groeiprocessen van een plant voornamelijk worden bepaald: de waterbalans, de energiebalans en de assimilatiebalans. In de volgende webinar gaan Koppert en Hoogendoorn in meer detail in op de assimilatiebalans.

Wanneer? Woensdag 25 oktober 2017
Waar? Online
Hoelang? 60 minuten
Waarover? Assimilatiebalans
Hoe laat? 9 uur of 15 uur (CET)

Wat leert u tijdens deze webinar?

• Hoe werkt de assimilatiebalans van planten?
• Hoe kan de assimilatiebalans gecontroleerd en beheerd worden?
• Wat is de impact van de assimilatiebalans op de gezondheid van het gewas?
• Hoe zorg je dat het gewas veerkrachtiger blijft?

Meld u hier aan voor de webinar 'Assimilatiebalans' van 25 oktober a.s.

Sprekers

De gezamenlijke webinar wordt gepresenteerd door René Beerkens, klimaatadviseur bij Hoogendoorn en Mark van der Werf, gewasadviseur bij o.a. Koppert.

René Beerkens, Hoogendoorn
René Beerkens is de zoon van een kasteler, en het is dus geen verrassing dat hij een passie voor de tuinbouw heeft. René ging in 2000 bij Hoogendoorn werken om zijn interesse voor computers en tuinbouw te combineren als adviseur en trainer, met een focus op door gegevens gestuurde teelt. In zijn dagelijks werk helpt hij telers over de hele wereld bij de optimalisatie van hun kasklimaat, irrigatie en energiebeheersing. Dit gebeurt door de ervaring die de telers hebben op basis van hun 'groene vingers' om te zetten in strategisch gekozen digitale instellingspunten van de door Hoogendoorn geleverde klimaatbeheersing.

Mark van der Werf, Koppert
Mark van der Werf is geboren en getogen op een komkommerkwekerij, zodoende is hij al jong besmet met 'groene vingers'. Met bijna 20 jaar ervaring in de teelt van komkommers en (snack)tomaten is Mark zich steeds meer gaan richten op nieuwe teeltontwikkelingen: Next Generation Growing, plantensapanalyses voor het beheersen van bevruchting, en toedienen van micro-organismen en biostimulanten voor een sterker en gezonder (veerkrachtig) gewas. In 2016 is hij begonnen als gewasadviseur voor Koppert om telers over de hele wereld te helpen bij het veerkrachtiger maken van hun gewas.

Over NGG
Next Generation Growing (NGG) is een nieuwe teeltwijze die door de Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging ZON is geïntroduceerd in de Nederlandse kasbranche. NGG is met name bedoeld om de groei van planten te optimaliseren door verbetering van de klimaatomstandigheden in de kas.

In Nederland is er een intensief onderwijsprogramma opgezet waarbij honderden Nederlandse telers en adviseurs opgeleid en getraind zijn om meer kennis op te doen over natuurkunde en plantenfysiologie. Door de principes van NGG toe te passen, verkrijgen ze een beter gewasresultaat en brengen ze daarnaast de energiekosten zo ver mogelijk terug.