Categorie: Artikel
Publicatiedatum: november 30, 2021

Bacteriën, schimmels en virussen essentieel bij verduurzaming gewasbescherming

Experts presenteren stand van zaken biologische gewasbescherming in nieuw boek

In haar Farm to Fork Strategy stelt de EU strenge eisen aan het gebruik van chemische pesticiden. Veel middelen worden of zijn al verboden, waardoor er gekeken moet worden naar andere oplossingen voor telers om hun gewas te beschermen tegen ziekten en plagen. Het net verschenen boek ‘Microbial bioprotectants for plant disease management’ belicht de laatste stand van zaken omtrent biologische gewasbescherming met behulp van nuttige bacteriën, schimmels en virussen. Het boek, met bijdrages van diverse auteurs en geredigeerd door onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) en Koppert Biological Systems, geeft een genuanceerd beeld van de mogelijkheden en voordelen, maar ook de uitdagingen die het gebruik van biologische gewasbescherming met zich meebrengt.

In ‘Microbial bioprotectants for plant disease management’ lichten internationale experts die actief zijn bij onderzoeksinstituten en producenten van gewasbeschermingsmiddelen toe hoe nuttige micro-organismen als tegenspelers van ziekteverwekkers in de biologische gewasbescherming gebruikt kunnen worden. De auteurs geven een breed inzicht in hoe producten worden ontdekt, ontwikkeld en in de praktijk worden toegepast.

“In dit boek worden talloze oplossingen die de natuur biedt om plantenziekten te voorkomen en te bestrijden door experts vanuit de gehele wereld beschreven, evenals voorbeelden van situaties waarin dit al gebeurt”, vertelt mede-redacteur Willem Ravensberg van Koppert Biological Systems. “Het boek is een enorme bron van kennis en inspiratie voor onderzoekers, productontwikkelaars, beleidsmakers en eindgebruikers en laat zien dat nuttige micro-organismen essentieel zijn in de duurzame landbouw van de nabije toekomst.”

Biologische gewasbescherming is beter voor mens en milieu en draagt ook bij aan behoud en bescherming van biodiversiteit. Daarnaast is het noodzakelijk vanwege de strengere EU wetgeving. Marktperspectieven veranderen hierdoor. Maar de complexe en zeer tijdrovende toelatingsprocedure belemmert nog steeds de toepassing van biologische middelen.

“De combinatie van wetenschap en toepassing maken het boek bijzonder waardevol. Informatie over de marktperspectieven en het toelatingsbeleid voor biologische middelen is essentieel voor elke onderzoeker die nieuwe duurzame gewasbeschermingsmethoden ontwikkelt”, zegt Jürgen Köhl, senior onderzoeker bij WUR en één van de redacteuren van het boek.

Het boek is – deels ook als open access - beschikbaar via de Engelse uitgeverij Burleigh Dodds Science: https://shop.bdspublishing.com/store/bds/detail/workgroup/3-190-106382