Categorie: Artikel
Publicatiedatum: oktober 22, 2020

Consortium krijgt groen licht om de biologische bestrijding van duizendknoop te testen

Japanese_knotweed.jpg

Vandaag zal in Amsterdam de Japanse bladvlo worden vrijgelaten die helpt bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Dit is een invasieve plant die onder meer grote delen van Europa, Canada en de VS is binnengedrongen. De vrijlating is een primeur in Nederland en wordt uitgevoerd door CABI en de Universiteit Leiden.

Voor beheersing van Aziatische duizendknopen in Noordwest-Europa heeft de internationale organisatie CABI in Engeland jarenlang onderzoek gedaan naar geschikte en veilige natuurlijke vijanden. Uit het onderzoek is gebleken dat de Japanse bladvlo (Aphalara itadori) een specifiek soort is die zich uitsluitend kan voortplanten op Aziatische duizendknopen. De Nederlandse autoriteiten gaven onlangs toestemming aan het consortium voor de vrijlating.

#uitde1000knoop

Op verzoek van diverse probleemhouders is geruime tijd terug een project gestart om in Nederland praktijkproeven uit te gaan voeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder de naam #uitde1000knoop. De projectpartners zijn de werkgroep Plaagsoorten van de Unie van Waterschappen, Probos, Stowa, Universiteit Leiden, CABI en Koppert. Waarbij Koppert vanuit R&D persperspectief haar expertise beschikbaar heeft gesteld op het gebied van reproductie van insecten en ontheffingsaanvragen.

Entomoloog Suzanne Lommen, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden, gaat de Japanse bladvlo voor het eerst uitzetten. Dit wordt gedaan onder begeleiding van de partners en pers. 'Als alles goed komt, wordt dit de eerste klassieke onkruidbestrijding in Nederland en we hopen dat het mensen bewust maakt van de mogelijkheden voor de biologische bestrijding van onkruid in het algemeen’ aldus Suzanne.

Maatschappelijk project

Koppert is autoriteit op het vlak van biologische oplossingen. Deze maatschappelijke bijdrage aan openbaar groen sluit aan bij de missie van Koppert om bij te dragen aan de verbetering van de gezondheid van mens en aarde.

De Nederlandse waterschappen, Rijkswaterstaat, spoorinfrastructuurbedrijf Prorail en een aantal Nederlandse gemeenten hebben grote belangstelling getoond voor het onderzoek naar oplossingen voor de biologische bestrijding van Aziatische duizendknoop die infrastructuur, watersystemen en dijken bedreigt. Duizendknoop heeft de neiging de lokale biodiversiteit te domineren. De Japanse bladvlo is een soort specifieke biologische bestrijder die geen schade toebrengt aan andere flora en fauna.

Aanvullende informatie over dit project is te vinden op https://bestrijdingduizendknoop.nl/