Categorie: Artikel
Publicatiedatum: januari 13, 2015

2015 - het jaar van de bodem

De Verenigde Naties heeft 2015 tot ‘het internationale jaar van de bodem’ uitgeroepen. Koppert onderschrijft de waarde van de bodem als basis voor een gezonde teelt en heeft daarom ook meegewerkt aan de vertaling van een ‘klassieker op dit gebied’. Op de Biobeurs in Zwolle presenteert de vertaler de essenties van dit bijzondere werk.

De Verenigde Naties heeft 2015 tot ‘internationale jaar van de bodem’ uitgeroepen, om het grote belang van de bodem voor ons aller welbevinden te benadrukken. De Biobeurs (21-22 januari 2015, Zwolle) schenkt hier op allerlei manieren aandacht aan. Koppert onderschrijft de waarde van de biologische aanpak, en wil juist ook ‘gangbare’ telers aanmoedigen om breed te kijken en (bijvoorbeeld op deze beurs) van de biologische sector dingen te leren die hen kunnen helpen op een meer duurzame manier te werken. Het besef van het belang van de bodem hierbij groeit sterk, evenals de kennis van de fysische, chemische en biologische processen die in de bodem plaatsvinden. Dat geldt voor teelten in grond, maar ook op substraat. Kijk ook eens op (www.partnerswithnature.org).

Boek over bodemvruchtbaarheid
Een belangrijke grondlegger is in dit verband dr. Hans Peter Rusch. Deze Oostenrijkse arts en microbioloog verrichtte in de 50-60er jaren baanbrekend werk op het gebied van bodemvruchtbaarheid, en schreef hierover een indrukwekkend boek: Bodenfruchtbarkeit, eine Studie biologische Denkens. Dit basiswerk gaat over de gezonde bodem en de daarmee verbonden biologische voedselkringloop. Elke verstoring van het broze biologisch evenwicht, bijvoorbeeld door intensief gebruik van kunstmest of pesticiden verstoort het ecologisch systeem en zal op langere termijn tot een ecologische ramp leiden. Toen Rusch dit beweerde in de “golden sixties” leek dit sterk overdreven. Nu, 50 jaar later is het een brandend actueel probleem, waar we allemaal steeds meer de gevolgen van ondervinden. Het boek kent sinds 7 oplagen in het Duits (1968 – 2014), en is al eerder vertaald in het Frans.

Bodemleven beoordelen
Een belangrijk thema van dit boek is het onderhouden van een vitaal bodemleven omdat het een sleutelrol in de biologische voedselkringloop speelt. De invloed van landbouwkundige ingrepen op de kwaliteit van het bodemleven wordt uitvoerig beschreven. De “Rusch–test” wordt uitgebreid besproken. Het is een relatief eenvoudige manier om de kwaliteit en hoeveelheid van het bodemleven te bepalen. Deze test werd jarenlang gebruikt bij de begeleiding en de controle van honderden biologische bedrijven in o.a. Duitsland en Oostenrijk.

Nederlandse uitgave boek
Tijdens de Biobeurs in Zwolle zal de Nederlandstalige uitgave van dit boek worden gepresenteerd. Vertaler Peter Vanhoof geeft aldaar een toelichting op het boek in een workshop (21 jan 13:30-15:00) waarin u ook andere inleidingen kunt horen over ’bodemacties’ in het jaar van de bodem.

Bestellen
U kunt het boek "Bodemvruchtbaarheid" online bestellen voor € 35 per boek (+ verzendkosten). Tijdens de Biobeurs geldt een promotieprijs van € 30 (mits tijdens de Biobeurs opgehaald en contant betaald). Koppert heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de uitgave van het boek.