Categorie: Artikel
Publicatiedatum: april 03, 2024

Trianum tegen Pythium in komkommer

Trianum tegen Pythium in komkommer

Als teler sta je voor de constante uitdaging om je gewassen te beschermen tegen ziekten zoals Pythium. Deze hardnekkige bodemschimmel kan aanzienlijke schade veroorzaken aan het gewas, met verlies van opbrengst tot gevolg. Gelukkig biedt Trianum een effectieve oplossing.

Trianum is een biologisch fungicide dat sporen bevat van de schimmel Trichoderma harzianum stam T-22. Het vormt een preventieve bescherming die de basis kan vormen van de teeltstrategie, zowel voor vollegrond- als substraatteelten, zoals steenwol. Door zijn unieke eigenschappen is Trianum bijzonder effectief in de bestrijding van bodemziekten zoals Pythium en Fusarium.

Plantvitaliteit en opbrengstverhoging

Naast het bestrijdend effect op Pythium is Trianum ook in staat om de plantvitaliteit te verhogen en daarmee de opbrengst. Trianum leeft in symbiose met de plant en zorgt voor een evenwichtige opname van nutriënten die zij beschikbaar maakt voor de plant. In vergelijking met chemische alternatieven biedt Trianum een levendige oplossing die constant evolueert, dag en nacht, terwijl het op de wortels van de planten groeit. Trianum is niet alleen preventief, maar kan ook geïntegreerd worden met de meeste fungiciden, waardoor het een flexibele keuze is voor telers. Bovendien vormt het gebruik van Trianum geen risico voor de MRL.

Kortom, Trianum biedt niet alleen bescherming tegen Pythium, maar draagt ook bij aan een gezond en vitaal gewas, wat resulteert in een verhoogde opbrengst en een duurzame teelt.

Toepassing en dosering

Voor een goede werking van Trianum is het belangrijk om het middel al in de opkweek toe te passen en vervolgens te herhalen in de teelt.

De volgende doseringen worden geadviseerd:

Toepassen in de opkweek
1,5 gram Trianum-P per m2. Trianum kan direct op de zaailijn via een Dosatron worden toegepast. Indien Trianum niet in de opkweek wordt toegepast, krijgen andere schimmels de kans zich eerder op de wortels te vestigen, zowel slechte als overige schimmels. Als Trianum pas voor de eerste keer in de teelt wordt toegepast is het veel moeilijker om deze schimmels weer van de wortels weg te concurreren.

Toepassen op plantgat met Trianum-G
Trianum-G (granulaat) op het plantgat strooien (voor planten). Dosering is één gram per plantgat. Via deze methode wordt een zeer snelle kolonisatie van de wortels verkregen.

Toepassen op het kraanvak met Trianum-P
30 gram Trianum-P per 1.000 planten direct na planten. Vervolgens maandelijks toepassen.

Vidi Parva om de Trianum kolonisatie te bevorderen
In de eerste 3 weken van de teelt 5 liter Vidi Parva toepassen per hectare (winterteelten aanbroezen of spuiten, bij voorjaars- en vervolgteelten druppelen) om de wortelontwikkeling en daarmee de Trianum kolonisatie te bevorderen.

Trianum op nummer 1

Recent onafhankelijk onderzoek bevestigt opnieuw de leidende positie van Trianum als dé biologische fungicide op de markt. Met Trianum profiteer je zowel van een betere prijs als kwaliteit in vergelijking met andere Trichoderma producten. Opvallend is dat Trianum zelfs beter presteert dan de chemische referentie in het onderzoek. Dit onderstreept nogmaals dat deze preventieve biologische fungicide uitstekend in staat is om Pythium uitval te voorkomen.