Categorie: Artikel
Publicatiedatum: juni 04, 2020

Scia-Rid houdt champignonmug doeltreffend onder de duim

Onze adviseur:

Van_Roij-01.jpg

Scia-Rid houdt champignonmug doeltreffend onder de duim

De behandelingen met Scia-Rid (hier in een biologische cel) zijn grotendeels geautomatiseerd.

De champignonmug kan in de teelt van champignons grote problemen veroorzaken. De bedrijven Biopaddestoelen Limburg en De Bourgignon in Weert houden de champignonmug al jaren doeltreffend onder controle met Scia-Rid van Koppert.

De twee bedrijven van Henk van Roij en zijn echtgenote tellen 12 cellen van elk 300 m2. Drie ervan zijn in gebruik voor de gecertificeerde biologische productie van bruine champignons, dit is kwekerij Biopaddestoelen Limburg. De productie van witte champignons in de andere negen cellen (De Bourgignon) is nagenoeg biologisch.

Van Roij levert zijn product aan handelsbedrijven, die het afzetten aan veeleisende klanten in en buiten Nederland. "Op termijn willen wij onze volledige productie biologisch hebben", vertelt hij. "Maar biologische compost is niet altijd goed verkrijgbaar en dat is nog een beperkende factor."

Goede vervangers van vlees

In de overwegingen speelt mee dat in de markt de biologische champignon terrein wint. "Steeds meer consumenten zien biologisch geteelde paddestoelen als goede vervangers van vlees", legt Van Roij uit. "Daar hoort automatisch bij dat ze zeer gezond zijn. Het gebruik van chemische middelen is dan uiteraard uitgesloten."

Henk van Roij vindt de biologische teelt niet ingewikkelder dan de conventionele teelt. "Een champignon is een champignon, klimaat blijft klimaat en water blijft water", zegt hij nuchter. "Alleen de gewasbescherming is net iets anders. Net als in andere sectoren waren er vroeger volop chemische middelen op de markt, tegen de muggen, de schimmels en de vliegen. Nu hebben we nog maar drie middelen."

Van_Roij-03.jpg

Een vaste preventieve bespuiting

Henk van Roij (midden), sales manager Rob Wilbers van Mertens (links) en consultant Ron Delissen van Koppert. Van Roij: "Bespuitingen met Scia-Rid zijn op ons bedrijf een vaste, preventieve maatregel."

Maar chemische middelen hoeft Henk van Roij niet meer te gebruiken. In de teelt van champignons zijn champignonmuggen de belangrijkste vectoren van schimmelinfecties. Een teler die de muggen effectief bestrijdt, dringt daarmee automatisch de aantastingen door schimmels sterk terug.

Van Roij gebruikt al jaren Scia-Rid van Koppert tegen de champignonmug. Hij begon ermee op advies van leverancier Mertens en heeft geen spijt van de beslissing. Scia-Rid is het insectenparasitaire aaltje Steinernema feltiae. Het dringt de larven van de mug binnen, waarna de larve afsterft.

Van Roij: "Toen we ermee begonnen hebben we even moeten puzzelen voordat de juiste methode van bespuiten was gevonden. Sindsdien is het een grotendeels geautomatiseerd standaardkarwei. De bespuitingen met Scia-Rid zijn op ons bedrijf een vaste, preventieve maatregel. Elke teelt krijgt vijf dagen na het vullen van de cel een eenmalige behandeling met Scia-Rid. Alleen wanneer de druk van de muggen erg laag is, kunnen we een bespuiting overslaan. De druk stellen we vast aan de hand van Horiver vangplaten en rollertraps."

Zorgvuldig werken

Nauwkeurig werken is belangrijk, stelt de Limburgse ondernemer. "We willen Scia-Rid heel precies doseren, zodat de werking maximaal is. Maar we willen ook heel bewust omgaan met de energie en met alle andere teeltfactoren. Sowieso is alert blijven bij alles de kunst, vind ik. We zijn een exporterend land, de meeste paddestoelen gaan naar het buitenland. We moeten de Europese eindconsument een gezond product leveren, daarom moet zorgvuldig werken het devies zijn."

Hulp nodig?