Categorie: Artikel
Publicatiedatum: december 21, 2023

Oorwormen steeds groter probleem in de gerbera teelt

Oorwormen steeds groter probleem in de gerbera teelt

In de teelt van gerbera vormt de ringpootoorworm (Euborellia anuulipes) een steeds groter probleem. De oorwormen zijn alles eters die leven van plantendelen, dood materiaal en kleine beestjes. Zij eten voornamelijk van de bloembodem van de jonge knoppen onderin de pot. Deze groeien uit tot misvormde bloemen welke dan onverkoopbaar zijn.

Oorwormen zijn nachtdieren die van een vrij hoge vochtigheid houden en daardoor zeer gevoelig zijn voor uitdroging. Oorwormen verstoppen zich overdag en komen in de schemering en ’s nachts tevoorschijn om naar voedsel te zoeken. Zij kunnen zich makkelijk verschuilen onder de teeltbedden, bladresten, gronddoek en leidingen. Ook kunnen zij zich verschuilen tussen de zogenaamde gordijntjes van de oude/dode bladeren.

De ontwikkelingsstadia van de oorworm van ei tot adult doorloopt 5 nimfen stadia en is bij 25°C ongeveer 90 dagen. Een volwassen oorworm kan wel meer dan 200 dagen leven.

De paring vindt plaats 1-2 dagen na het bereiken van het volwassen stadium. In de natuur is dit meestal in het najaar. De vrouwtjes graven dan een holletje waarin ze de eieren leggen. Zij zetten in 1-7 legsels de eieren af met een gemiddeld legselgrootte van ongeveer 40-50 eieren. De totale ei productie wordt geschat op 100-300 eieren.

Oorwormen biologisch bestrijden

De bestrijding van de oorwormen is vanwege de verborgen levenswijze lastig, maar er zijn zeker mogelijkheden. Uit praktijkproeven is al aangetoond dat nematoden ongeveer 60% bestrijdingseffect hebben. Uit testen dit voorjaar in petrischaaltjes met Larvanem, Capsanem en Mycotal bij 100% RV zagen we dode oorwormen met mycelium vorming. Hieruit blijkt dat de vochtigheid en direct contact juist erg belangrijk is. De nematoden en Mycotal kunnen zich hierdoor versterken. Deze middelen moeten daarom met veel water toegediend worden door middel van een hartbespuiting en het liefst aan het einde van de dag.

Verder is het ook belangrijk om juist nu de ondergrond schoon te houden van bladresten. Spuit de grond met water en Mycotal op plekken waar oorwormen zich kunnen verschuilen. Mycotal is koude tolerant en kan juist nu goed ingezet worden.

Recent zijn er ook enkele ervaringen opgedaan met het wegvangen van de oorwormen door een Horiver disc te plaatsen om het bed steunen. Hiermee voorkom je dat de oorwormen vanuit de ondergrond naar boven kunnen klimmen.

Voor meer advies raadpleeg uw Koppert consultant of distributeur.