Categorie: Artikel
Publicatiedatum: oktober 24, 2022

Nieuwe afdeling: Expeditie

Onze adviseur:

Monique Toussain General Manager

Nog meer service voor de Nederlandse klant

Koppert Nederland groeit snel in zowel de tuinbouw als de akkerbouw - en blijft groeien. Het werd daarom hoog tijd voor een nieuwe en grotere afdeling Expeditie Nederland. Inmiddels is deze in gebruik. De afdeling maakt nog meer service voor de klanten mogelijk.

Tot voor kort verzorgde de expeditieafdeling van holding Koppert BV alle leveringen aan de klanten en distributeurs in het binnenland en over de grens. De voortgaande groei in het aantal bestellingen èn ook in volumes vroegen echter om verandering. “Voor de Nederlandse markt zaten wij aan de grens van onze mogelijkheden”, zegt hoofd Expeditie Nederland Arnold Janssen. “Het werd steeds lastiger werken doordat de productstromen voor de Nederlandse markt en de export elkaar doorkruisten. Dankzij onze nieuwe distributieruimte zijn die twee nu fysiek van elkaar gescheiden. Daardoor kan Koppert Nederland zich volledig toeleggen op uitsluitend de Nederlandse orders. Zo bieden wij onze klanten kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, snelheid, flexibiliteit en veel service.”

Meer service voor de teler

Met de bouw van de nieuwe afdeling zijn de binnenlandse expeditie en de export definitief ontvlecht. En met 600 vierkante meter is nu voor de binnenlandse bestellingen drie maal zoveel vloeroppervlak beschikbaar. Teamleider Expeditie Nederland Jaimy Herrebout legt uit dat de grotere ruimte en de koelcellen het mogelijk maken om meer producten op voorraad aan te houden. “Dan gaat het niet alleen om bestrijders of microbials, maar ook om bijvoorbeeld vangkaarten. De kans dat een teler met een order achter het net vist, wordt kleiner. Dat komt zijn bedrijfsvoering en de teeltzekerheid uiteraard ten goede.” Daarnaast is er in de nieuwe afdeling een afhaalbalie. “Een mooi voorbeeld van meer service. Het wordt zeker geen McDonalds, maar een teler die acuut grote problemen in zijn gewas heeft, kan voortaan de producten afhalen die hij dringend nodig heeft. Dat kan hem veel moeilijkheden schelen.”

Inspelen op klantvraag

Ook andere processen verlopen nu efficiënter en effectiever. Arnold Janssen wijst erop dat er vanouds veel contact is tussen de consultants en de expeditie. “Maar de consultants werkten al binnen dochteronderneming Koppert Nederland; wij werkten als het ware nog binnen de holding. Nu werkt Expeditie Nederland uitsluitend nog voor de binnenlandse klanten en distributeurs.

“Samen met de consultants kunnen wij nu nog beter inspelen op de vragen van de Nederlandse klanten. Mooi toch?”

Dat maakt meer overleg, meer betrokkenheid en meer service mogelijk. De mensen kunnen meer sparren, zij vinden elkaar makkelijker, oplossingen worden sneller gevonden. Zo kunnen wij samen met de consultants nog beter inspelen op de vragen van de klanten.”

Processen zijn duurzamer

Bij dit alles speelt de automatisering een grote rol. “Koppert Nederland en de afdeling Expeditie hebben hun ICT up to date”, vertelt Monique Toussain, die als manager supply chain het order- en logistieke proces
bestuurt. “Dat brengt voordelen met zich mee. Zo is het proces duurzamer omdat er geen papier meer aan te pas komt. Ook is de kans op fouten sterk gereduceerd. En in de grotere afdeling benutten wij de voordelen van de ICT nog beter en werken wij efficiënter. Zo doen wij er alles aan om onze producten in de beste kwaliteit en op tijd bij de telers en de distributeurs te krijgen. Dat komt de klant uiteraard ten goede.”