Categorie: Artikel
Publicatiedatum: december 08, 2022

Koppert schaalt op voor Europese landbouw

Koppert schaalt op voor Europese landbouw

Biologische en duurzame oplossingen voor ziekten en plagen winnen terrein in de landbouw. De afgelopen jaren hebben we een reeks biologische oplossingen voor buitenteelten ontwikkeld en een schat aan ervaring opgedaan op meerdere continenten.

Voortbouwend op deze basis zijn we nu bezig met het opschalen en intensiveren van de ontwikkeling, ook in Europa. Dit zal onze klanten helpen hun afhankelijkheid van chemicaliën te verminderen en sterkere, veerkrachtigere gewassen te telen.

We ontwikkelen al 55 jaar biologische oplossingen voor de tuinbouw. Elf jaar geleden besloten we dat we ons ook op buitenteelten zouden gaan richten, omdat dit een gebied is waar duurzame oplossingen een groot verschil kunnen maken', legt Martin Koppert, Directeur Agri bij Koppert, uit. 'We hebben al lang een uitgebreid assortiment gewasbeschermingsmiddelen voor de tuinbouw. Partners with nature - dat is onze "pay-off" en waar wij voor staan.

'Na de ontwikkeling en introductie van nuttige organismen voor een natuurlijke bestrijding van plagen en hommels, die helpen bij een optimale bestuiving, zijn we sinds de jaren negentig ook bezig met de ontwikkeling van microbiologische producten. Dit zijn voornamelijk nematoden, bacteriën en schimmels om ziekten aan te pakken en gewassen weerbaarder en productiever te maken. Hiertoe behoren Fusarium en de Sclerotinia-schimmel.

Toen al zagen we het potentieel van deze "microben" voor landbouwgewassen. Ze zijn gemakkelijker op te schalen, en juist voor deze sector zijn grote volumes essentieel. Destijds was de technologie nog niet in staat om deze producten op zo'n grote schaal toe te passen, waardoor het onbetaalbaar was. Nu is dat anders en is het veel gemakkelijker om deze oplossingen succesvol in de markt toe te passen. Als gevolg daarvan zien we ook steeds meer mogelijkheden om nuttige organismen in buitenteelten te introduceren.

Marktleider in Brazilië

De eerste ervaringen met grootschalig gebruik van microben waren in Brazilië, 's werelds grootste landbouwmarkt. In Brazilië hebben we een lokale dochteronderneming waar we een breed assortiment producten hebben ontwikkeld voor de belangrijkste industriële gewassen, zoals soja, maïs en suikerriet. Deze portefeuille omvat niet alleen microbiologische producten, maar ook biostimulanten en macrobiologie. We hebben ook oplossingen ontwikkeld om deze producten op grote schaal toe te passen. Drones spelen daarbij een belangrijke rol.

Deze inspanningen beginnen hun vruchten af te werpen. 'We zijn marktleider geworden in Brazilië. Onze duurzame oplossingen worden nu gebruikt op gewassen van zo'n vijf miljoen hectare. Brazilië was voor ons de perfecte leerschool om een solide, economisch voordelig biologisch protocol voor grootschalige gewassen op te zetten.

Goede basis voor uitrol

Ook in andere delen van de wereld, waaronder diverse Europese landen, hebben we de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de ontwikkeling en toepassing van duurzame oplossingen in de landbouw. 'We hebben een volledig solide basis', legt Martin Koppert uit. Met die basis en een flinke dosis kennis en ervaring zijn we klaar om verdere stappen te zetten. Concreet betekent dat de komende jaren de verdere uitrol van biologische oplossingen in Europa. We hebben een aantal focusgewassen aangewezen voor de ontwikkeling van complete oplossingen - druiven en fruit zijn bijvoorbeeld belangrijke markten voor Frankrijk, terwijl citrusvruchten essentieel zijn in Spanje.'

We zijn voortdurend in ontwikkeling. Onze onderzoeksafdeling werkt momenteel voor sommige landen aan de registratie van Trianum-P voor aardappelen, een product op basis van de Trichoderma harzianum-schimmel. Dit is een lang proces en het is nog niet bekend wanneer dit product definitief beschikbaar komt in Nederland in de aardappelteelt. 'Dit product is zeer effectief tegen bodemziekten. We ontwikkelen ook nieuwe schimmels om bodemziekten aan te pakken. Er staat ons veel te wachten. Voor ons is de sky the limit!'

Samenwerken

Boeren kunnen beginnen met de producten die we beschikbaar hebben als onderdeel van een geïntegreerd systeem. In de meeste gevallen is een volledige overschakeling op biologische oplossingen waarschijnlijk niet onmiddellijk mogelijk. Maar we willen graag met bedrijven samenwerken om ons assortiment te ontwikkelen en uit te breiden. Daarom gaan we graag met u in gesprek om te horen waar u mee zit en wat u nodig heeft. Samen met boeren werken we aan de integratie van biologische middelen in bestaande teeltmethoden en zoeken we naar nieuwe partnerschappen. Dat is de grootste stap die we zullen zetten.

Lange adem

Er zijn uitdagingen onderweg, en vooral de registratie van nieuwe biologische producten is een knelpunt. Het is een tijdrovend proces en belemmert de introductie van bestaande oplossingen die al beschikbaar zijn voor andere gewassen. Een Europees registratieproces duurt doorgaans zo'n zeven tot acht jaar.

Concrete doelstellingen

Martin is ervan overtuigd dat landbouwbedrijven nu klaar zijn om de stap naar duurzame oplossingen te zetten - niet alleen omdat de toegang tot pesticiden nu beperkter is, maar ook omdat het besef groeit dat biologische benaderingen werken. In verschillende landen, waaronder Brazilië, zien we goede resultaten. Ook in Nederland lopen veel proeven en hopen we het komend jaar de resultaten te kunnen tonen. Bij Koppert willen we boeren helpen hun gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen sterk terug te dringen en hun planten sterker te maken. Biologische oplossingen bieden meerdere voordelen.

De concrete doelstelling van Koppert is om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door huidige en potentiële klanten in 2030 met een tiende te hebben verminderd. 'Dat helpt onder meer de biodiversiteit te verbeteren en de klimaatverandering aan te pakken. En wat dat betreft weten we onze missie ook echt in de praktijk te brengen: Koppert wil bijdragen aan een betere gezondheid van mens en planeet en samen met de natuur de landbouw gezonder, veiliger en productiever maken. Kortom, "micro changes, macro impact."