Categorie: Artikel
Publicatiedatum: maart 04, 2020

Is er nog hoop op een snelle verandering van bestrijdingsmiddelen naar IPM in Europa?

Landbouw_zonder_Chemie_Koppert_BIological_Systems-16.jpg

Op 27 februari vond de derde editie plaats van het Foodlog-congres ‘Landbouw zonder chemie - hoe dan?’ in het hoofdkantoor van Koppert Biological Systems. Dit jaar was het congres gericht op plantgezondheid, waarmee werd ingespeeld op het Internationale Jaar van de Plantgezondheid van de Verenigde Naties. Het eerste debat over de reglementaire last voor producten voor biologische gewasbescherming werd uitgebreid met onderwerpen als duurzaamheid, de kosten van het produceren van voedsel en de rol van banken en retail.

In zijn openingstoespraak zei Peter Maes, marketingdirecteur bij Koppert: “We hebben dringend behoefte aan meer dialoog op alle niveaus, burgers die beter snappen waar het om gaat bij voedselveiligheid, en een verantwoorde voedselketen met zo min mogelijk impact op milieu en maatschappij. We moeten meer in actie komen om de verandering te bewerkstelligen. Wie doet er mee?” vroeg hij.

Het congres werd bijgewoond door ongeveer 170 afgevaardigden van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, lokale overheden, milieu-ngo's, bedrijven in de voedselproductie en de retail, en academici en telers, zowel conventioneel als duurzaam. Zij namen deel aan interactieve debatten over drie thema's:

‘Hoe beperken we het gebruik van chemische middelen in de tuin- en landbouw?’, ‘Vernieuwen van toelatingsprocedures voor duurzame oplossingen’ en ‘Hoe verbind je retail en andere handelspartners, telers en de overheid om nieuwe innovaties te financieren?’.

“Hoewel Koppert en partijen als LTO, Agrifirm, WUR, Artemis en anderen de juridische situatie onder de loep hebben genomen en met een aantal suggesties zijn gekomen om de regelgeving in 2019 te verbeteren, is er (nog) geen echte verandering bereikt”, aldus Evert Hamblok, manager Regulatory Affairs bij Koppert. “Het zou beter zijn om doelen te stellen voor een stijging in het gebruik van biologische en milieuvriendelijke producten dan om EU-doelstellingen op te stellen voor de vermindering van chemische bestrijdingsmiddelen tegen 2030. Een verbeterd en sneller goedkeuringssysteem voor biologische producten is onvermijdelijk.”

Bas Eickhout, lid van het Europees Parlement voor GroenLinks, benadrukte dat er meer aandacht moet worden besteed aan IPM voordat de regels worden herzien. Hij citeerde uit verschillende rapporten van de Europese Rekenkamer waarin werd geconcludeerd dat beleidsstimulansen om de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen te verminderen, hebben gefaald. “Het is absoluut noodzakelijk om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op te nemen in de Green Deal. De landbouw kan een grote invloed hebben op de verduurzaming van Europa”, zei Eickhout. Hoewel Eickhout geen voorstander is van het aanpassen van de regels, was hij positief over het aanstellen van een Green Team voor het beoordelen van gewasbeschermingsmiddelen op basis van micro-organismen.

Tijdens het keynotepanel bespraken Marc Jansen (CBL), Roelof Bisschop (SGP), Jürgen Köhl (WUR) en Nicolette Klijnhout-Klijn (Skal Biocontrole) hoe supermarkten kunnen bijdragen aan een duurzamere landbouw. “Het is van groot belang om een langetermijnstrategie te formuleren, aangezien telers niet weten waar ze aan toe zijn. Een verandering naar duurzame landbouw zal minstens één generatie in beslag nemen”, aldus Roelof Bisschop.

Landbouw_zonder_Chemie_Koppert_BIological_Systems-8.jpg