Categorie: Artikel
Publicatiedatum: juli 20, 2022

Hou de hommels koel

Onze adviseur:

Hou de hommels koel

De etmaaltemperaturen zijn afgelopen dagen erg hoog geweest. Op een aantal tomatenbedrijven kan het effect hiervan duidelijk zichtbaar worden. De bloemen werden wel bevlogen, maar minimaal doordat de werksters het nest zoveel mogelijk probeerden te koelen.

Het nest koelen

De werksters die bezig zijn met de koeling van het nest, kunnen geen stuifmeel verzamelen. De hommels gaan op zo’n moment dus eigenlijk achter de feiten aanlopen. De werksters welke over blijven om het stuifmeel te verzamelen zijn ten eerste in minder grote aantallen aan het foerageren en ten tweede over een kortere periode per dag (’s ochtends vroeg en ‘s avonds laat).

Bloemkwaliteit

Ook zie je dat de bloemkwaliteit in deze hete periodes minder kan worden. Zoals verwacht valt de vruchtzetting in dit soort situaties tegen, maar dat knapt gelukkig weer snel op zodra het weer verandert. Er is echter nog een ander effect. Doordat volwassen hommels (werksters) in de periode met slechte bloemkwaliteit weinig stuifmeel kunnen verzamelen, lijden de larven in het nest honger. Ook dat kan leiden tot een grootschalig verlies aan foerageerders welke door de stuifmeelschaarste in de kas naar buiten vertrekken.

Dit negatieve effect is nog sterker bij kolonies die verder in het gewas staan in plaats van langs het hoofdpad.

Al met al leidt dit 2-3 weken na de periode van stuifmeelschaarste tot minder en/of kleinere werksters. Dit kan de bestuivingscapaciteit negatief beïnvloeden. Laat u hierdoor niet verrassen en plaats zeker na zo’n extreem warme periode voldoende nieuwe nesten bij om ‘op sterkte’ te blijven. En zorg uiteraard voor de juiste plaatsing van de nestkasten.