Categorie: Artikel
Publicatiedatum: augustus 13, 2020

Grotere verpakkingen nematodenproducten

Onze adviseur:

Arno van der Zwan Productspecialist micro
Nematoden_verpakkingen.jpg

Grotere verpakkingen nematodenproducten

Nematoden zijn in toenemende mate een krachtig onderdeel geworden van IPM-oplossingen, samen met andere nuttige organismen. Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal telers dat nematoden gebruikt tegen meer plagen op een groter areaal. Dit heeft Koppert ertoe aangezet om het in grotere hoeveelheden beschikbaar te stellen.

Vanaf september zijn de nematodenproducten Capsanem, Entonem en Larvanem ook in verpakkingen verkrijgbaar van 10 x 250 miljoen.

Vanuit milieuoogpunt zijn deze grote hoeveelheden duurzamer, omdat er minder afval is als het gaat om verpakkingsmateriaal en de transporten worden geoptimaliseerd (meer nematoden per transportpakket).

Verbeterde verpakkingen

De verpakking van alle nematodenproducten zijn geüpgraded. De verpakkingen en bijsluiters zullen in 9 talen beschikbaar zijn. De buitendoos zal enkel informatie bevatten die relevant is voor opslag en transport. Alle overige informatie is te vinden op de bijsluiter waar nieuwe toepassingen zijn toegevoegd en toepassingsadviezen zijn aangepast aan de huidige kennis; doseringssnelheid, temperatuurbereik, extra aanbevelingen voor optimaal gebruik.

Heeft u vragen over de nematodenproducten? Neem dan contact op met uw Koppert-adviseur.

Hulp nodig?