Categorie: Kolom
Publicatiedatum: augustus 09, 2023

Glastuinbouw en biodiversiteit, ja!

Glastuinbouw en biodiversiteit, ja!

Uiteraard draagt de inzet van natuurlijke vijanden in de kas bij aan een betere balans in de kas. En het maakt echt verschil hoe je in de kas teelt. Als je natuurlijker gaat telen en daardoor minder chemische middelen en kunstmest gebruikt, draag je bij aan een betere omgeving van de kas.

Bij de telers met wie Koppert samen aan weerbaar telen werkt en waarbij vooral de bodemgezondheid centraal staat, had ik het niet over biodiversiteit buiten de kas. Wel over diversiteit van het bodemleven, hoe belangrijk dat is voor de groei van het gewas. Aanvankelijk was ik dan ook een beetje sceptisch om het weerbaar telen zo in het zonnetje te zetten voor biodiversiteit buiten de kas. Nu zie ik dat elke kleine stap telt. Elke actie die bijdraagt aan een duurzame teelt, ook in de kas, heeft impact buiten de kas. Het is een stap naar meer diversiteit, zelfs binnen de populatie telers.

Ellen Klein

Video: Natuur-inclusief telen - interview met Harry Wubben (Funny Santini) en Ellen Klein (Koppert). Bron: Greenport West-Holland.