Categorie: Kolom
Publicatiedatum: april 07, 2021

Column: vraag een politicus op de koffie

2020_-_Alex_2.jpg

Vraag een politicus op de koffie

Op het moment dat ik deze column schrijf, moeten we nog naar de stembus, maar op het moment dat u deze column leest zijn de verkiezingsuitslagen bekend. De rondedans van partijen is begonnen en informateurs zijn aan de slag. Wat gaat dit betekenen voor de tuinbouw? Welke partijen gaan in deze onderhandeling pleiten voor een lagere btw op gezond voedsel zoals groente en fruit? Welke partijen gaan ervoor zorgen dat al het werk in de land- en tuinbouw kan worden gedaan? Welke partijen staan op om nu eens een échte lange termijnvisie neer te leggen rondom het dossier stikstof?

Corona en vooral de maatregelen hieromtrent stonden in veel debatten centraal, maar veel minder ging het helaas over de fase die we na deze pandemie krijgen. Ik hoop van harte op een consistent beleid. Een goed voorbeeld hiervan is hoe tuinbouwondernemers die van het gas af waren, zich gedwongen voelen terug naar het gas te gaan vanwege de wet duurzame energie. Wat wordt de boodschap voor de lange termijn en nog belangrijker, hoe wordt ervoor gezorgd dat een gekozen richting over vier jaar niet weer op de schop gaat? Volgens mij is dat ook de kern van het stikstofdossier in de landbouw. Niet zozeer dat er minder stikstof uitgestoten mag worden, maar dat dit haaks staat op investeringen die boeren hebben gedaan en daarnaast hoe de keten van retailer en consument een moeilijke aansluiting heeft op de kosten die gemaakt moeten worden voor verduurzaming.

Ik ben positief over de benoeming van Sjaak van der Tak als LTO boegbeeld en ik hoop dat hij mee kan werken aan een goede duurzame koers waar een algemene consensus over bestaat. Maar veel meer nog; die ook beklijft voor iets langer dan een kabinetsperiode van vier jaar. Naast de LTO lobby van Van der Tak is het belangrijk om als tuinbouw blijvend een positief geluid te laten horen. Al die tomaten die gekweekt worden met biologische bestrijders en duurzame hulpmiddelen. En als het gaat over minder stikstofbemesting, dan zou het moeten gaan over hoe we omgaan met stikstof en dit element op een zo efficiënt mogelijke wijze beschikbaar maken voor de planten. Bijvoorbeeld met behulp van biostimulanten.

Dat vraagt om een structurele en pragmatische visie over deze thema’s en niet om gehakketak over korte termijnissues. De tuinbouw heeft al heel vaak laten zien dat ze oplossingen heeft voor heel veel vraagstukken. Die mogen we als sector best wat vaker laten klinken en daarmee beleid afdwingen bij beleidsmakers. In deze fase van formatie is het helemaal niet zo’n gek idee om eens een politicus of journalist op de koffie te vragen.

Publicatie in KAS Magazine maart 2021

Hulp nodig?