Categorie: Artikel
Publicatiedatum: oktober 01, 2019

Minister Schouten van LNV ondertekent eerste Tuinbouwakkoord

20190314_Tuinbouwakkoord-19.jpg

Het allereerste Tuinbouwakkoord is een feit: minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Jaap Bond van Greenports Nederland en Niek Jan van Kesteren van Greenport Holland bekrachtigden het akkoord tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres dat op 14 maart plaatsvond bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs.

Minister Schouten: ‘Met het Tuinbouwakkoord, wordt richting gegeven aan een volledig circulaire tuinbouwsector. Dat waar de tuinbouw al jaren in voorop loopt gaan we via de omschakeling naar kringlooplandbouw in een breder verband doen: zorgvuldig grondstoffen gebruiken, voedselverspilling verminderen en schadelijke uitstoot voorkomen. Ik teken ervoor.’

20190314_Tuinbouwakkoord-23.jpg

Via dit akkoord werkt de gehele tuinbouwsector, van bloembollen tot aan glastuinbouw, samen met de overheden en kennis- en onderwijsinstellingen aan een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector. Via zeven prioriteiten zet de sector in op een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie. De zeven prioriteiten zijn energie, modernisering van het tuinbouwareaal, verslogistiek, gezonde planten/gezonde mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs en internationalisering.

20190314_Tuinbouwakkoord-25.jpg

Op basis van het akkoord conformeren alle partijen zich aan een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Daarin staat wat de sector gaat doen om de gemeenschappelijke doelen te bereiken. Deze doelen sluiten aan op de visie van het ministerie van LNV ‘Waardevol en Verbonden’ en het nationale ‘Klimaatakkoord’.