Categorie: Kolom
Publicatiedatum: juni 13, 2016

Natuur in beweging

Aan alle kanten zien we verschuivingen in de natuur; droogte, regen en zeer belangrijk, andere windrichtingen in ons teeltseizoen. We zien steeds vaker langere tijden met aanvoer van
wind en regen uit noordelijke en oostelijke richting in het zomerseizoen.

Hiervan zien we direct effect op het microleven in bodem en substraat. Het bodemleven ervaart dit als signaal van schrale en droge omstandigheden en schiet in de verdediging door rustig aan te doen. Zelfs in kassen zien we waarden dalen van Protozoa en schimmels en bacteriën.

Gelukkig zien we dat we dit effect kunnen verminderen met het NatuGro-systeem, zodat planten toch door kunnen groeien. Zo zagen we afgelopen week in Phalaenopsis dat planten met NatuGro ten opzichte van de standaard één blad meer hadden ontwikkeld en zwaarder van gewicht waren voordat ze de koeling in gingen. Dit geeft dus een grotere kans op meer takken en bloemen.

Aan alle kanten wordt nu onderzoek gedaan naar bodemleven en verbetering hiervan. We leren dus snel en veel, maar hebben nog een weg te gaan. De bodem is een zeer complex geheel, maar we zien dat we op de goede weg zitten. Steeds vaker worden goede resultaten geboekt.

Kortom; leren werken met de natuur is een 'must' om tot betere resultaten te komen.

Hulp nodig?