Categorie: Kolom
Publicatiedatum: januari 11, 2016

Gewasbescherming = Watergeven

In de paar decennia die ik nu meeloop in de wereld van de gewasbescherming onder glas is er wat betreft de inhoud van de term Gewasbescherming veel veranderd.

Begin jaren 90 was ik aan het werk als keurmeester voor de Plantenziektenkundige dienst. In de gesprekken met telers ging het in de regel over de chemische bestrijdingsmiddelen en dan vooral de goede werking ervan. Vrij snel werd mij toen al duidelijk dat deze “wedloop” niet kon worden gewonnen met uitsluitend chemie. Afwisselen van deze chemie als onderdeel van resistentiemanagement stond destijds nog in de kinderschoenen.

Het meest voor de hand liggende voorbeeld was de massale uitbraak van de nerfmineervlieg in o.a. chrysant en sla. Ingegeven door het Meer Jaren Plan Gewasbescherming (mjpg) en Milieu Bewust Telen in de groenteteelt, op de voet gevolgd door het Milieu Project Sierteelt, ging de wind steeds meer uit de biologische hoek waaien.

Bij een aantasting ging men goed kijken wat de bron was om vervolgens het juiste middel in te zetten waarbij de biologische oplossing voorrang kreeg. De uitspraak “Biologisch als het kan, Chemisch als het moet” is nog steeds bijzonder actueel. Dit ervaar ik in mijn rol als Specialist Gewasbescherming & Biologie bij Horticoop dagelijks tijdens mijn vele bedrijfsbezoeken aan telers.

Door deze benadering hebben we veel meer keuzes als het gaat om duurzame gewasbescherming.
De mogelijkheden om een ziekte of plaag met de inzet van biologie te voorkomen of te bestrijden nemen elk jaar toe. Per bedrijf moet er maatwerk worden geleverd.

Oh ja, even terug naar de aanhef: Ziekten en plagen bestrijden was kalenderspuiten op het moment dat iedereen al naar huis was. Nu is de taak Gewasbescherming een uitdagende functie op de teeltbedrijven waarbij het maken van de juiste keuze minstens zo belangrijk is als het gewas watergeven!

Auteur: Wim van der Meer (Specialist Gewasbescherming & Biologie Horticoop)