Categorie: Artikel
Publicatiedatum: januari 15, 2024

Mirical - optimale bestrijding van wittevlieg met revolutionair uitzetsysteem

Zowel de kwaliteit als de werking van Mirical - Koppert's biologische oplossing voor wittevlieg in een aantal glasgroenten - is aanzienlijk verbeterd. Dankzij een aantal innovaties is de roofwants Macrolophus pygmaeus (Mirical) nu sterker en beter in staat om zich in het gewas te vestigen en te ontwikkelen.

Door aanpassingen aan de verpakking en interne verbeteringen is Koppert erin geslaagd om een snellere en betere plaagbestrijding door deze vraatzuchtige roofwants verder te optimaliseren. De nieuwe composteerbare strips en verpakkingen maken Mirical een duurzamer product dan ooit, waardoor de hoeveelheid plastic met 99% is afgenomen. Nog belangrijker is dat de verpakking tegelijkertijd een uitzetsysteem is; gemakkelijker in gebruik en met minder afval tot gevolg.

Revolutionair uitzetsysteem en verpakking in één

Het veranderen van de verpakking van Mirical heeft niet alleen geresulteerd in betere prestaties, het maakt dit product ook volledig composteerbaar (met uitzondering van de beschermende verzegeling die gerecycled kan worden). Voorheen was Mirical (Macrolophus pygmaeus) verkrijgbaar in plastic flessen, nu wordt Mirical geleverd op composteerbare golfkartonnen strips in een kartonnen tray voor een nog betere gewasbeschermingsstrategie.

Elke tray Mirical bevat tien strips met roofwantsen, die zich verspreiden als ze in het gewas worden opgehangen. Nadat de beschermende seal voorzichtig van de tray is verwijderd, kunnen de strips gemakkelijk over de planten worden verdeeld en kan het kartonnen bakje met de overgebleven roofwantsen in de top van een van de planten worden gehangen. Zowel de strips als de tray zijn composteerbaar, waardoor het een volledig duurzaam product is zonder verspilling. De Macrolophus pygmaeus wantsen verspreiden zich door het gewas.

De strips zijn gemaakt van materiaal dat een natuurlijke habitat biedt voor de roofwantsen, zodat ze zich kunnen 'verstoppen' in de kartonnen golfjes en zich beter kunnen verdelen tijdens het transport. Dit vermindert het risico op klonteren en beschermt de roofwantsen beter, zodat ze in optimale conditie op hun bestemming aankomen. De strips maken het gemakkelijker om Mirical toe te passen en nauwkeuriger te doseren in het gewas. Dit alles resulteert in een snellere populatieopbouw in het gewas en dus een aanzienlijke verbetering van de bestrijding van de plaag.

Generalist

Mirical is een generalistische predator met een voorkeur voor kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum), tabakswittevlieg (Bemisia tabaci), eieren en larven van de tomatenmineermot (Tuta absoluta) en andere motten. Ze voeden zich ook met spintmijten (Tetranychus urticae), bladluizen en mineervlieglarven (Liriomyza spp.).

Eerste ervaringen in Frankrijk

Vorig jaar waren Franse telers de eersten die toegang hadden tot het nieuwe product. En met succes. De telers merkten niet alleen een aanzienlijke verbetering van de vestiging van Macrolophus, maar ze reduceerden ook de tijd die ze besteedden aan het introduceren van Mirical met 50%. Een ander voordeel is dat de strips een duidelijke visuele indicator zijn van waar Mirical is geïntroduceerd.

Mirical - klaar om wonderen te verrrichten